Súťaž Amazon Robotics Challenge pozná víťaza

Amazon Robotics Challenge, Japonsko. Spoločnosť Amazon dokáže rýchlo baliť a odosielať milióny položiek tovarov zákazníkom zo siete naplnených centier po celom svete. To by však nebolo možné bez využitia špičkových technologických pokrokov. Amazon už dnes disponuje aizovanými skladmi schopnými uskladňovať a vyskladňovať položky v sklade,  avšak komerčne životaschopné aické vyberanie v neštruktúrovanom prostredí zostáva aj naďalej náročnou výzvou.

Naším cieľom je posilniť väzby medzi priemyselnými a akademickými robotickými komunitami a podporiť spoločné a otvorené riešenia niektorých veľkých problémov aizácie.

S cieľom podporiť pokrok technológií sa rozhodla spoločnosť Amazon Robotics organizovať súťaž Amazon Robotics Challenge (ARC). Prvé dva ročníky, predtým nazývané Amazon Picking Challenge, sa konali v ICRA 2015 a RoboCup 2016.

Pozrite si na videu krátky zostrih zo súťaže:

Na nasledujúcej foto: Peter Corke, riaditeľ austrálskeho Centra pre robotickú víziu na Queenslandskej technickej univerzite, a ďalší členovia tímu ACRV pracujú na svojom robote, nazvanom Cartman, ktorý vyhral v roku 2017 Amazon Robotics Challenge v Japonsku.

winners Amazon Robotics Challenge
foto: Anthony Weate / QUT

Amazon Robotics Challenge sa konala minulý mesiac v spoločnosti RoboCup v Nagoji (Japonsko). Čo Amazon hľadal, bol robot, ktorý dokáže identifikovať neznáme položky, vybrať ich z úložného priestoru a umiestniť ich do škatúľ.

Zdroj:

  • www.amazonrobotics.com
  • www.geekwire.com
  • spectrum.ieee.org