Ako využiť bezdrôtovú technológiu Banner na zlepšenie OEE?

Celková efektívnosť zariadenia (OEE) definuje efektívnosť výrobných procesov, pričom berie do úvahy 3 faktory: dostupnosť, výkonnosť a kvalitu. Výpočet OEE Marpex & Banner

100% hodnota OEE znamená, že vyrobené sú len dobré kusy (kvalita), sú vyrobené tak rýchlo ako to je možné (výkonnosť) a bez akýchkoľvek prerušení (dostupnosť).

Banner & Marpex OEESledovanie trendu v procesných dátach môže pomôcť výrobcovi identifikovať kedy a kde dochádza k stratám.

Manuálne monitorovanie stavu stroja je však časovo náročné a zvyčajne spomaľuje výrobný proces.

Chceš vedieť viac o OEE? Klikni TU.

Prostredníctvom bezdrôtovej technológie môže užívateľ monitorovať zariadenia diaľkovo z jedného centrálneho miesta. Napríklad použitie bezdrôtových svetelných stĺpcov ponúka nielen lokálnu indikáciu stavu zariadenia, ale taktiež poskytuje vzdialený prístup k stavu každého svetelného modulu. Zápisom jednotlivých stavov z indikátorov tak možno sledovať využitie zariadenia a počítanie cyklov.

Diaľkové monitorovanie výrobných vstupov/výstupov poskytuje operátorom informácie, či zariadenie pracuje, či pracuje pomaly, či je zastavané alebo či chýba materiál. Kedykoľvek je výkon zariadenia mimo definovaných úrovni, upozorňuje obsluhu (email, SMS, pager...), aby došlo k čo najrýchlejšej náprave.

Spoločnosť Banner ponúka široké portfólio produktov pre bezdrôtový prenos signálov: 

...tlačidlá, signalizáciu, riadiace moduly, snímače vibrácií, teploty a podobne.

Príklad z praxe

Banner & Marpex OEEProblém u nášho zákazníka bol v tom, ako informovať človeka zodpovedného za riešenie problému, ak sa práve na stĺpik nepozerá. Nahradili sme preto klasické svetelné stĺpce na strojoch bezdrôtovými stĺpikmi TL70 od firmy Banner. Existujúce stĺpiky zobrazovali 5 stavov stroja (stroj je v poriadku, stroj vykazuje chybu, chýba materiál...). Zber signálov zo stĺpikov manuálnym spôsobom (káblovaním) je náročný proces, ktorý vyžaduje čas a úpravy na strojoch. Cieľom je doviezť vodiče na jedno centralizované miesto. Bezdrôtový stĺpik bude zobrazuje farby rovnako ako pôvodný (dokonca s lepšou viditeľnosťou), ale s rozdielom, že farby sú odčítavané bezdrôtovo riadiacou jednotkou. Nebolo nutné žiadne špeciálne káblovanie – pôvodný stĺpik sa len nahradil novým. Riešenie tak bolo možné realizovať bez nutnosti úpravy strojov. Skriňa rozvádzača potrebovala len napájanie, všetky jej ostatné súčasti pracujú bezdrôtovo – je možné ju preto umiestniť na optimálnu pozíciu. Výhodou je taktiež ľahká integrácia nových zariadení do systému (aj zariadení, ktoré neobsahujú svetelné stĺpiky).

Systém ponúka možnosť privolávať rôzne skupiny obsluhy na základe rôznych vstupných signálov (chyba stroja, doplniť materiál, chýbajúci obal, ...)

Obsluha tak nie je nútená periodicky kontrolovať stav stroja zrakom, môže nerušene vykonávať inú aktivitu, dokiaľ nie je notifikovaná pagerom.

Chcem viac informácii o tomto riešení ...

marpex

Marpex, s.r.o.

Športovcov 672 018 41 Dubnica nad Váhom tel./fax: +421 42 4440010-1 mobil: +421 903 214 610 e-mail: mosuch@marpex.sk www.marpex.sk