Ako správne vybrať robotické polohovacie zariadenie?

Ak uvažujete o kúpe robotického plohovacieho zariadenia na vaše aizované pracovisko, určite ste si už pozreli rôzne druhy s rôznym počtom osí a použití v rôznych aplikáciách.

V praxi sa často stávajú prípady, že je použité robotické polohovacie zariadenie s vyšším počtom osí ako je potrebné. To môže mať za následok zbytočne zvýšené náklady a tažšiu integráciu do robotickej bunky. Tento článok sa zaoberá popisom toho, ako správne vybrať robotické polohovacie zariadenie aby bol počet osí dostatočný.

Koľko osí je potrebných ?

Vo väčšine prípadov použitia priemyselných robotov je dostačujúci 6 osí. Pri šiestich osiach je možné dosiahnuť bod v pracovnom priestore robota z akejkoľvek pozície a orientácie. Poloha takéhoto robota je riadená pomocou 3 translačných pohybov (X,Y,Z) a 3 rotačné parametre okolo jednotlivých osí. Ak má robot menej ako 6 osí je obmedzená jeho flexibita pohybu. V prípade využitia 7 osích robotov je možné doasiahnuť rovnaké body v prcovnom pristore ako pri 6 osích robotch. Ovládanie nadbytočných osí je však zložitejšie a náročnejšie. V konečnom dôsledku nie je vhodné pridávať dalšiu os robota ak to nie je potrebné.

Využitie robotického polohovacieho zariadenia znamená pridať dalšie osi. To môže pri nevhodne zvolenom type robotického polohovacieho zariadenia viesť k zložitejšej integrácií a nárčnejšiemu programovaniu. Otázka či je potrebné pridať dalšiu os zavisí od konkrétnych potrieb vašej úlohy.

Potrebujete poradiť s Vašou aplikáciou? FANUC Vám poradí

Kontakt FANUC

7 krokov ako určiť potrebný počet osí pre vašu aplikciu

Aby sa zistil potrebný počet osí je nutné podrobnejšie preskúmať vašu apláciu. Pri nižšie uvedenom postupe je možné vytypovať vhodné polohovacie zariadenie.

  1. Pozrite sa na požiadavky svojej úlohy a zamerajte sa predovšetkým na potrebný pracovný priestor. Jedným so spôsobov ako to dosiahnuť je nasimulovanie aplikácie v simulačnom systéme.
  2. Určte, ktoré aspekty danej aplikácie nie je možné vykonať s použitím samostatného priemyselného robota. Ktoré časti pracovného priestoru sú nedosiahnuteľné ? Ktoré pohyby sú nemožné?
  3. Na základe týchto informácií si vytypujte jedno alebo dve polohovacie zariadenia, ktoré by mohli vyhovovať vašim potrebám. Nezabudnite vziať do úvahy užitočné zaťaženie, ktoré je potrebné na uchytenie vašich obrokov.
  4. Nájdite na trhu polohovacie zariadenia, ktoré by mohli vyhovovať vašim potrebám a odsimulujte ich vo svojej simulácií v kombinácií s robotom.
  5. Ak ste našli robotické polohovacie zariadenie, ktoré je vhodné pre vašu aplikáciu pre istotu ešte vyskúšajte aké vlastnosti sú skutočne potrebné. Je potrebné pamätať na to, že zbytočne veľký počet DoF nie je žiadúci.
  6. Ak žiadne z polohovacích zariadení nie je vhodný pre vašu aplikáciu využite nadobunuté vedomosti pri výbere nových polohovacích zariadení.
  7. Po výbere nového polohovacieho zariadenia ho opakovane odsimulujte vo svojej simulácii spolu s robotom.

S použitím postupov ako je tento sa odstráni časť nesprávnych úvah a dohadov z výberu robotického polohovacieho zariadenia s nesprávnym počtom osí. Pri každej simulácii sú zistené nové informácie, ktoré sa zúročia na výber správneho robotického polohovacie zariadenia.

Zdokonalenie simulácie

Potom ako ste vybrali vhodný typ robotického polohovacieho zariadenia je potrebné v modeli dôkladnejšie vytvoriť aplikáciu robotického polohovacieho zariadenia a robota. Týmto spôsobom je možné otestovať všetky aspekty vašej úlohy a pripraviť aplikáciu na ľahkú a nenáročnú integráciu. Po zakúpení robotického polohovacieho zariadenia sa už nemusíte obávať či bude takéto zariadenia pre vašu aplikáciu vhodné a prechod bude veľmi jednoduchý a plynulý.

Zdroje:

Autor: Bc. Adamec Ján | Dailyaion | adamec@dailyaion.com