Ako sa vyrábajú rozvádzače v čase Priemyslu 4.0

Autor: EPLAN CZ&SK

Rozvádzače v čase Priemyslu 4.0 | Posun smerom k Priemyslu 4.0 zahŕňa integráciu úloh a oblastí odborných znalostí vedúcich k dosiahnutiu úspor času a nákladov. Spoločnosť EPLAN vypracovala dokument, ktorý skúma, ako tieto trendy ovplyvní výrobca rozvádzačov. Nižšie vám prinášame časť týchto zistení.

Pretože väčšina rozvádzačov obsahuje veľké množstvo svoriek aj kabeláže, je predbežné plánovanie kľúčovým prvkom pri ich výrobe. Napriek tomu sa mnoho spoločností spolieha pri špecifikácii a zaisťovaní potrebných komponentov na jediného technika. Výsledkom sú často zložité postupy, náchylné na chybovosti.

EPLAN ebook

Manuálne zadávanie či aizácia pri výrobe rozvádzačov

Prvá fáza výroby akéhokoľvek rozvádzača je mechanická montáž a montáž komponentov vychádzajúca z technických výkresov vytvorených konštrukčným oddelením.

V podnikoch, ktoré skúmala spoločnosť EPLAN v rámci svojej štúdie, sa táto fáza vykonáva hlavne ručne – čo naznačuje, že existuje veľký potenciál pre digitalizovanú a poloaizovanú výrobu. Prieskum odhalil aj odlišnosti v spôsobe, akým výrobcovia rozvádzačov vykonávajú mechanické operácie, ako je dierovanie a vŕtanie. Najvýznamnejšie z týchto rozdielov bolo to, ako sú technické výkresy spracovávané a používané vo výrobnom prostredí.

V 58 % opýtaných spoločností sa jednotlivé strojové operácie vykonávajú ručným zadávaním údajov (rozmery pre výrezy a vŕtanie,..) To je však náchylné k chybám a závisí od toho, ako správne číta operátor technický výkres. Vysoká presnosť je pritom nevyhnutná, pretože nesprávne umiestnené upevňovacie otvory môžu viesť k poškodeniu súčiastok alebo dokonca znemožniť montáž súčastí, zatiaľ čo nesprávne dimenzované výrezy môžu zapríčiniť nutnosť zošrotovať dvere či dokonca celú skriňu.

Zvyšných 42 % spoločností v prieskume tieto problémy do značnej miery odstránilo prechodom na aizovanú výrobu pomocou strojov, ktoré odoberajú dáta priamo z CAE systémov bez potreby zásahu operátora.

Rozvádzače: Vodorovne, zvisle alebo atypicky

Zaujímavým zistením v rámci prieskumu je aj to, že existujú rôzne názory, ako by mal byť rozvádzač umiestnený pri montáži. Vo väčšine prípadov je skriňa vo vodorovnej alebo zvislej polohe a len zriedka pod iným uhlom.

Mohlo by ťa tiež zaujímať: EPLAN: Výmena PLC dát so systémom TIA Portal

Dostupnosť nástrojov a materiálu

Dostupnosť ručného náradia sa medzi spoločnosťami tiež líši. Pravidelne používané nástroje, vodiče a spotrebný materiál, ako sú lisovacie koncovky a káblové zväzky, treba riadne roztriediť a umiestniť v ľahkom dosahu technika. Aby zaistili ľahkú dostupnosť spotrebného materiálu, používa 11 % spoločností systémy kanban, ktoré zaručujú spoľahlivé doplňovanie. U ostatných 89% firiem sú za doplňovanie kontajnerov na drobný materiál zodpovední samotní technici.

Úspory vďaka aizácii

Mnoho zo spomínaných faktorov môže mať prekvapivo veľký vplyv na produktivitu, a tým aj na ziskovosť. Mnoho z nich je tiež vhodných na aizáciu, čo podľa prieskumu môže ľahko priniesť časovú úsporu až 35 %.

Autor: EPLAN CZ&SK

Priemyselné rozvádzače a AR? Ako začať ?(Augmented Reality)