Ako sa starať o CNC stroj?

V dnešnej dobe už iba ťažko nájdeme výrobný podnik, ktorý by vo svojom strojovom parku nemal CNC stroj. CNC stroje a obrábacie centrá sa stali alfou a omegou výroby. Dokážu rýchlo a presne obrábať rozličné druhy materiálov. Pravidelnou údržbou a kontrolami môžete udržiavať svoj CNC stroj v dobrom prevádzkovom stave tak, aby bola zabezpečená jeho presnosť, funkčnosť a životnosť.

Ak však chcete, aby si váš CNC stroj zachoval presnosť a nebol poruchový, je potrebné mu venovať čas v podobe pravidelnej údržby.

Každodenná starostlivosť

Denná starostlivosť je základom. Rutinná údržba zabezpečí, že vaša produkcia neutrpí prestojom pre jednoduché chyby, ako sú upchatie, slabý prívod vzduchu alebo porucha doplňovania mazacieho oleja.

Každodenná údržba na CNC stroji :

 • kontrola hladiny hydraulickej kvapaliny,
 • kontrola tlaku hydraulickej kvapaliny,
 • kontrola chladiacej sústavy,
 • kontrola hladiny mazacej a chladiacej emulzie,
 • vyčistenie obrábacej komory od prebytočného materiálu,
 • čistenie okien a dverí stroja,
 • utretie krytov z nehrdzavejúcej ocele a ich mazanie hydraulickým olejom tak, aby sa mohli hladko pohybovať.

Údržba potrebná 2 až 4 krát do roka

Ďalšia údržba stroja závisí aj od toho, aký materiál stroj obrába a ako je vyťažený. Napríklad v nádrži s chladiacou kvapalinou sa časom zhromažďuje kal. Ak nie je pravidelne čistený, môže to znížiť objem nádrže na chladiacu kvapalinu. Môže to dokonca ovplyvniť čistotu vašej chladiacej kvapaliny a spôsobiť poškodenie výkonu vretena CNC Stroja.

Ak chcete zabrániť tomu, aby sa také problémi vyskytli, minimálne každých šesť mesiacov postupujte takto:

 • čistenie nádrže chladiacej kvapaliny od kalu, oleja a triesok,
 • čistenie a vizuálna kontrola chladiča,
 • je potrebné zložiť a vyčistiť skľučovadlo a čeľuste stroja,
 • kontrola a vyrovnanie vášho CNC stroja podľa potreby,
 • výmena maziva,
 • výmena filtra hydraulického oleja,
 • podľa potreby výmena hydraulického oleja.

Každoročná údržba

V prípade zložitých obrábacích strojov je potrebné každý rok kontrolovať hlavne tuhosť stroja. Nech už máte k dispozícii akýkoľvek typ CNC stroja, musíte ho raz ročne skontrolovať z hľadiska funkčnosti a presnosti. Takéto odborné prehliadky však musia robiť profesionáli, takže ak vy alebo vaši pracovníci nemáte dôkladné znalosti, možno budete musieť zavolať certifikovanú osobu. Medzi spoločnosti venujúce sa odbornému servisu patrí napríklad FANUC Slovakia. 

Aby bol váš CNC stroj v perfektnom stave, vykonávajte raz ročne nasledujúce činnosti:

 • kontrola vretena, či nevykazuje vôle,
 • kontrola koníka,
 • kontrola upínacieho zariadenia,
 • kontrola vretenníka, či nie je  poškodený,
 • kontrola celého stroja, či neuniká olej a vzduch.
CNC Fanuc

Mohlo by ťa zaujímať: Ako funguje CNC stroj? FANUC Vám prináša odpoveď!

Matej Seman| Daily Automation

Zdroj: roboticsandaionnews.com

Obr.: 5.imimg.com