Ako roboty pomáhajú firmám prežiť pandémiu COVID-19

Roboty zohrávajú veľkú úlohu v boji proti COVID-19

. Či už pri testovaní, práci v laboratóriách, dezinfekcii priestorov alebo aj vo výrobe. Roboty však budú mať v nasledujúce obdobie ešte väčšiu úlohu, a to pomoc pri zotavovaní ekonomiky z koronavírusu. Fanuc Covid-19  

Výzvy, ktorým musia výrobcovia čeliť:

Svet po pandémii poskytne veľa príležitostí pre robotiku a automatizáciu. Tu je len pár problémov ktorým výrobcovia čelia počas pandémie.

  1. Menšia závislosť od regiónov s lacnou pracovnou silou

Firmy musia prispôsobiť výrobné reťazce tak aby boli menej závislé od regiónov s lacnou pracovnou silou ako je Čína. Presúvanie výroby sa stalo trendom už minulý rok pre obchodnú vojnu medzi Čínou  a USA. Nový vírus však tento trend iba urýchlil.

  1. Digitálna transformácia

Za poslednú dekádu sa výroba výrazne zdigitalizovala. Už dlho sa rozpráva o nesporných výhodách Industry 4.0 a Smart Factory technológiách. Veľa  podnikov sa však takejto transformácie bojí alebo nevie kde začať.

  1. Dodržiavanie odstupu

Dizajn výrobných liniek je koncipovaný pre oveľa viac operátorov na menšej ploche ako súčasná situácia dovoľuje. Často tak treba pracovné miesta operátorov prerobiť, aby sa dodržiaval bezpečný odstup. Okrem toho budú musieť operátori na svojich pracovných staniciach nosiť osobné ochranné prostriedky. To v mnohých prípadoch sťaží prácu a ovplyvní produktivitu.

Použitie automatizácie a robotiky je jedným zo spôsobov, ako možno vyrábať ekonomicky aj v regiónoch s väčšími nákladmi na pracovné sily.

Roboty musia ponúknuť niekoľko kľúčových charakteristík. V prvom rade bude potrebná ich prispôsobiteľnosť. Firmy, ktoré prosperujú aj počas pandémie, prosperujú práve vďaka flexibilite a schopnosti rýchlo reagovať na požiadavky trhu. Odvetvie EMS (Electronics Manufacturing Services) je postavené na tomto modely - súčasťou sú linky umožňujúce zmenu produkcie aj niekoľkokrát denne.

Od robotických systémov sa bude čoraz viac očakávať ich integrácia medzi ľudí a  kooperácia s operátormi.

Táto problematika však už veľmi úzko súvisí s využitím umelej inteligencie (AI) robotov.

Mohlo by ťa tiež zaujímať: NOVÁ ÉRA KOLABORATÍVNEJ TECHNOLÓGIE

Záver

Roboty sú nevyhnutným stavebným prvkom

digitálnej transformácie výrobného priemyslu. Budú sa musieť prispôsobiť, spolupracovať, inteligentne a ľahko programovať. Najdôležitejšie však je, že prostredníctvom kreatívnych obchodných modelov musia firmám poskytovať  rýchlu návratnosť investícií.

Zdroj: therobotreport.com

Autor: Matej Seman | Daily Automation