#05 Šesťosé angulárne roboty

6 osé roboty

Predchádzajúci článok sa venoval základným pojmom v oblasti robotiky, Preto predpokladáme, že čitateľ je s jednotlivými pojmami a základnými princípmi oboznámený. V tomto článku si povieme niečo málo o 6 osích priemyselných robotov so sériovou kinematikou. Ide o robota so 6-stimi stupňami voľnosti. Takýto robot nám teda umožňuje viac flexibility (možných pohybov) než napríklad 3 osí robot. Ide o pohyb v smere X, Y, Z a rotácia okolo jednotlivých osí. Ako sme si uviedli v predchádzajúcom článku, ide o najčastejšie používaného robota v priemyselnom odvetví. Jeho využitie je široké.

Ako príklad si uvedieme:

  • manipulačné operácie s bremenom (balenie, paletizácia, depaletizácia, presun materiálu, atď.)
  • montážne práce,
  • technologické operácie (zváranie, brúsenie, lakovanie, atď)
  • kontrola, skenovanie kvality súčiastok a iné.

1x vidieť je lepšie než 100x počuť a čítať. Preto si na nasledujúcom videu môžete pozrieť princíp činnosti 6-osého priemyselného robota spolu s opisom jednotlivých osí.

Na nasledujúcich videách Vás pozývame pozrieť sa pod masu železa robota :)

Zdroj:

  • http://www.looptechnology.com/graphics/
  • youtube.com