3D tlač v priemysle + 6 výhod 3D tlače vo výrobe

Priemysel neustále hľadá nové a inovatívne spôsoby výroby a v posledných rokoch 3D tlač bola v popredí. Pokroky v technológii 3D tlače, vybavenia a materiálov vyústilo do zníženia nákladov, čo umožnilo 3D tlači stať sa dostupnejším spôsobom výroby. Tradičné výrobné technológie musia bojovať s neustále rastúcim dopytom, no aj tie majú nejaké obmedzenia. Práve v tomto 3D tlač získava výhodu. 3D tlač prichádza do priemyslu s niekoľkými jedinečnými výhodami v porovnaní s ich tradičnými náprotivkami. 5 Ways 3D Printing Complements Traditional Manufacturing - AMFG

Málosériová výroba

Prechod k 3D tlači umožní výrobcom uvažovať o malosériovej výrobe, kde produktové tímy budú mať možnosť uvádzať nové produkty oveľa častejšie. Budu môcť pracovať na projektoch, ktoré sú za hranicami kreativity a za hranicami tradičných výrobných metód. 3D tlač umožňuje pružné vývojové procesy pre súčiastky a taktiež možnosť zrýchliť čas uvedenia produktu na trh. Niet pochýb, že 3D tlač je ďaleko pred konvenčnými technológiami pri výrobe rádovo stoviek kusov, ale je 3D tlač vhodná aj pre veľkosériovú výrobu?

Veľkosériová výroba

3D tlač je technológia, ktorá sa vyvíja a rastie rýchlejšie ako väčšina ostatných technológií. Výrobná linka, ktorá je uspôsobená pre 3D tlač je flexibilnejšia, než výrobné linky využívajúce iné výrobné technológie. Celá výrobná linka môže byť prispôsobená a upravená vzhľadom k rýchlosti tlačiarní. Teda vylepšenia zariadení, prispôsobenie k rýchlosti tlače, dokonca aj zmena vyrábaných dielov môže byť uskutočnená takmer okamžite. Ak vezmeme do úvahy staršie výrobné metódy, to môže zabrať týždne, ak nie mesiace na prechod na iný druh výrobku. prínosy 3D tlače

Aké sú výhody 3D tlače vo výrobe?

1. Zníženie nákladov

Tradičné výrobné metódy sú pomerne drahé, zaťiaľ čo proces 3D tlače umožňuje znížiť cenu výroby súčiastok. Na rozdiel od tradičnej výroby, kde je potrebné množstvo ľudí, ktorí obsluhujú výrobné stroje alebo montujú zostavy, 3D tlač umožňuje tieto obmedzenia vylúčiť. Každá 3D tlačiareň bude potrebovať operátora na spustenie, predtým než sa začne automatizovaný proces nahrávania modelov. Tým pádom 3D tlač odoberá potrebu zamestnávať skúsených operátorov, čo značne znižuje náklady.

2. Zníženie rizika

Keď prevádzky majú možnosť overiť si návrh pred uskutočnením výroby. Týmto dokážu firmy predísť chybám v návrhu, plytvaniu materiálom a peňazí. Tvorba výrobkov pomocou 3D tlače dopomáha zvýšeniu istoty, obzvlášť ak vezmeme v úvahu, že je jednoduchšie zmeniť model prototypu. Ak uvažujeme náklady na prípravu výroby, výrobcovia nemusia vyrobiť také množstvo produktov aby pokryli náklady potrebné na spustenie výroby. Tradičné metódy spoliehajú na účinnosť masovej výroby a potrebujú veľké množstvo montážnych pracovníkov. Avšak pri 3D tlači stačí disponovať materiálom a takmer ničím iným.

3. Neúspech je rýchlejší a lacnejší

3D tlačiarne nepotrebujú výmenu nástrojov na zmenu vyrábaného produktu. Rýchlosť, ktorou dokáže 3D tlačiareň produkovať sa môže zdať pomalšia oproti tradičným výrobným linkám. Avšak, ak vezmeme do úvahy poruchy strojov, ktoré dokážu zastaviť výrobu v dôsledku ľudskej chyby, je tu viacero premenných, ktoré ovplyvňujú výrobu.

4. Čas uvedenia na trh

3D tlač umožňuje vyvíjať nápady rýchlejším tempom. V niektorých prípadoch je možné pozmeniť 3D návrh a tlačiť dokonca v ten istý deň. Práve to dokáže pomôcť firmám znížiť čas potrebný na výrobu z mesiacov na dni.

5. Žiadne obmedzenia pri návrhu

Po mnoho rokov štandardné výrobné technológie spomaľovali návrh výrobkov. Avšak s mnohými pokrokmi proces 3D tlače sa kreativite medze nekladú. Geometria, ktorá niekedy bola veľmi náročná na výrobu, niekedy dokonca nevyrobiteľná je teraz dostupná (napr. nevalcové otvory alebo otvory s ostrými hranami). Takéto návrhy sú teraz dostupné a jednoduchšie na výrobu.

6. Menej odpadu

Ako táto relatívne nová technológia naberá na obrátkach, cena materiálu ostáva pomerne vysoká. Avšak spektrum materiálov použiteľných pre 3D tlač sa rozrastá a to umožňuje postupom času znižovať jeho cenu. Avšak v porovnaní s tradičnými metódami je cena materiálu oveľa nižšia. Výrobný proces má za následok produkciu menšieho množstva odpadu.

Akým výzvam čelí 3D tlač pri veľkosériovej výrobe?

Výhody 3D tlače vo výrobe sú nezanedbateľné napr. účinnosť, rýchlosť, menej plytvania, menej chýb a zníženie nákladov. Napriek tomu mnoho výrobcov stále zvažuje prechod od tradičných metód k tejto novej technológii. Identifikovaním hlavných problémov pomáha s rozhodovaním, či 3D tlač je vhodná pre výrobu toho-daného produktu. Ak uvažujeme o výrobe produktov veľkých rozmerov, 3D tlač naráža na niekoľko problémov:

  • cena vybavenia
  • dostupnosť materiálov na daný účel
  • následné spracovanie výrobkov
  • nedostatok znalostí o tejto technológii
  • možnosti softvéru a jeho vývoj
  • recyklovateľnosť

Zdroj: tractus3d.com

Autor: Michal Paľo