#05 Strojové videnie | 2D & 3D

Existuje mnoho rôznych možností ako riešiť špecifické úlohy strojového videnia. V niektorých prípadoch je výber 2D alebo 3D zrejmý. Niekedy sú však vhodné obe varianty, pričom každá z nich má svoje výhody a nevýhody. Je dôležité porozumieť práve ich benefitom, ktoré nám zabezpečujú kvalitu a spoľahlivosť celého kamerového systému (strojového videnia).

Strojové videnie 2D:

2D je využívané predovšetkým pri aplikáciách s vysokým kontrastom, alebo ak je textúra či farba snímaného objektu kľúčovým hodnotiacim kritériom. V predošlom článku (02- Strojové videnie) sme opísali 4 základné oblasti využitia strojového videnia v priemysle. Môžeme tvrdiť, že 2D je vhodný pre všetky štyri oblasti, a to: lokalizácia, identifikácia, meranie a kontrola.

05 - strojové videnie 01

Na obrázku môžeme vidieť v porovnaní: vľavo 2D a vpravo 3D vyhotovenie obrazu. Je zrejmé, že pri 2D vidíme detail povrchu, ktorý je možne vyhodnocovať. Pri vytvorení obrazu pomocou 3D nám táto možnosť zaniká.

Strojové videnie 3D:

3D je vhodné pre analyzovanie rôznych tvarov, 3D pozície (súradnice: X,Y,Z), ale rovnako pre detekciu kvality či defektov skúmaného objektu. Jeho využitie je možné hľadať pri oblastiach: lokalizácie, meraní a kontroly. Oblasť identifikácie je pri 3D technológii skôr výnimočná.

05 - strojové videnie 02

Na obrázku: Vľavo 2D, vpravo 3D. Môžeme pozorovať, že pomocou 2D obrázku môžeme len ťažko vyhodnotiť chýbajúcu „sušienku“ v balení. Pri 3D sa nám táto možnosť samozrejme ponúka.

Príklady porovnania 2D vs. 3D

Príklad aplikácie 3D: Úlohou strojového videnia je nájsť hľadaný (naučený) objekt pre bezproblémové uchopenie priemyselným robotom. Z dôvodu nízkeho kontrastu v 2D obraze je objekt ťažko rozpoznateľný. V 3D hĺbkovom obraze je hľadanie objektu prakticky jednoduché – objekt, ktorý sa nachádza na vrchu kopy, je vďaka 3D podstatne svetlejší.

05 - strojové videnie 03

Príklad aplikácie 2D: Úloha je v danom príklade verifikovať správnosť podtlače na vyrábanom produkte. Pomocou 3D technológie je možné zistiť napríklad tvary produktu, avšak nie je možné zobraziť práve spomínanú podtlač.

05 - strojové videnie 04

Zdroj:

  • INTRODUCTION TO MACHINE VISIOn, A guide to aing process & quality improvements, Cognex.
  • Machine vision, Reference Guide, Datalogic.
  • SICK AG, Whitepaper, select the best technology for your vision application, SICK. Frederik Nilsson, Anders Murhed. 
  • https://www.keyence.com/

Autor: Ing. Peter Marčan, PhD.