#08 CO-BOTY (Kooperujúce roboty s človekom)

CO-BOTY

V súčasnosti existuje na trhu viacero výrobcov robotov, ktorí vyvíjajú robotov schopných kooperácie človek-robot. V praxi to prináša mnoho výhod, kedy operátorov odbremeníme od úloh náročných alebo nebezpečných a ich práci pridáme vyššiu hodnotu. Práca ktorá si vyžaduje určitý stupeň inteligencie a predovšetkým zručnosti je vhodná pre človeka. Kombináciou uvedených výhod operátorov a co-botov nám ponúka mnoho výhod práve pre dosiahnutie kontinuálnej výroby, a to i počas prítomnosti osoby v pracovnej oblasti robota. V týchto prípadoch ide predovšetkým o využitie robotov, ktoré sa svojimi črtami blížia ku humanoidným robotom. Vo veľkej miere sú to roboty, ktoré nedisponujú dvoma rukami (iba jednou), hlavou, alebo sú bez možnosti pohybu. V praxi je však množstvo operácií, ktoré sa bez určitých vlastností zaobídu, a preto sú mnohé roboty konštruované iba ako co-workery (co-boty), ktorých hlavnou črtou je schopnosť pracovať po boku človeka, v priamej interakcií bez akejkoľvek možnosti vzniku ujmy na ľudskom zdraví.

Ak vo všeobecnosti opíšeme co-botov, tak sú to dvojramenné (jednoramenné) roboty osadené na statickom torze, prípadne na mobilnom podvozku. Zväčša bývajú vybavené zobrazovacím systémom v podobe humanoidnej hlavy určenej na základnú komunikáciu s človekom. V prídavnej výbave bývajú vybavené systémom rozpoznávania obrazu, navádzacím systémom, manipulačným systémom a podobne. Tieto technológie umožňujú okrem už spomínanej priamej kooperácie s človekom na jednom pracovisku aj detekciu konkrétneho operátora  pracujúceho na danom pracovisku pomocou spracovania obrazu a následnú zmenu výrobných postupov podľa vopred definovaných požiadaviek samotného operátora. Zároveň v prípade akejkoľvek zmeny je možné robota užívateľsky jednoducho pomocou gest a manipuláciu s ním preprogramovať a rekonfigurovať na inú činnosť. Spojenie týchto technických možností dáva obrovský potenciál ich použitia práve v priemyselných aplikáciách. V súčasnosti však ich samotné priemyselné aplikácie sú vo svete veľmi zriedkavé.

Ako príklady co-botov (robotických co-workerov) si ukážeme na nasledujúcich videách:

  Zdroj: http://www.dti.dk/