#05 Riadenie v hydraulike | Rozvádzacie ventily

V ďalšej časti článkov zo série hydrauliky si povieme niečo o rozvádzacích ventiloch. Ventily sú jedna z najdôležitejších častí hydrauliky. Pomocou rozvádzačov riadime celú činnosť hydraulického zariadenia. V tomto článku sa na rozvádzacie ventily pozrieme bližšie a povieme si aj o ich označovaní. Rozvádzacie ventily sú prvky, ktoré menia, otvárajú a zatvárajú prietokové cesty v hydraulickom zariadení. Takto sa riadi smer alebo prerušenie činnosti pracovných prvkov. Rozvádzače môžeme rozdeliť na spojito pracujúce rozvádzacie ventily a binárne pracujúce rozvádzacie ventily.

Spojito pracujúce rozvádzacie ventily

Takéto ventily nemajú pevne daný počet pracovných polôh. Májú dve koncové polohy a nekonečné množstvo medzipolôh. Tieto medzipolohy sa vyznačujú škrtiacimi účinkami ktoré umožňujú ventilu pracovať spojito. Patria sem proporcionálne ventily a servoventily.

Binárne pracujúce rozvádzacie ventily

Majú vždy pevne daný počet spínacích polôh. Tieto sa v praxi nazývajú skrátene "rozvádzače". Patria do oblasti tzv. logickej hydrauliky t. j. ich výstup je buď 1 -> tlak, alebo 0 -> bez tlaku. Tomuto typu rozvádzačov sa budeme venovať bližšie.

Označovanie rozvádzačov

Základ označovania rozvádzačov v hydraulike je rovnaký ako pri pneumatike. Preto vám odporúčame si pozrieť článok 04 Pneumatické rozvádzače: rozdelenie a označovanie . Pri hydraulike sú však aj isté odlišnosti. Hydraulický olej sa na rozdiel od vzduchu vracia späť do nádrže.

Označenie vstupov a výstupov

Typ vstupu alebo výstupu Staré označenie Nové označenie
Pracovné výstupy A/B/C 2/4/6
Napájanie P 1
Spätné vedenie do nádrže T 3/7/5
Riadiace vstupy X/Y/Z 12/14/16

Na obrázku môžeme vidieť posúvačový rozvádzač v reze. Tento typ 4/3 rozvádzača je riadený hydraulickou kvapalinou privádzanou v hornej časti a vracaný pružinami. Tiež môžeme vidieť označenie jednotlivých vstupov a výstupov A, B, P a T.

Príklady hydraulických rozvádzačov

Na obrázku môžeme vidieť niektoré typy rozvádzačov. To, že je rozvádzač označený ako uzavretý je dané jeho východiskovou polohou. Ak vo východiskovej polohe rozvádzačom neprúdi kvapalina, je uzavretý. Naopak, ak by rozvádzačom vo východiskovom stave kvapalina prúdila, ide o otvorený rozvádzač.

Príklad použitia

Riadenie dvojčinného priamočiareho hydromotora - 

Piest hydromotora sa po prepnutí páky rozvádzača vysunie a po uvoľnení tlačidla ihneď vráti do východiskovej polohy. K riadeniu je použitý 4/2 rozvádzač. Tento rozvádzač je ovládaný pákou a vracaný pružinou. Takýto spôsob riadenia rozvádzača sa používa pri veľkom množstve aplikácií. Pri vysúvaní piesta sú prepojené P a A a B a T. Hydraulická kvapalina pod tlakom teda prúdi k zadnej časti piestu a piest sa vysúva. Zároveň sa z prednej časti piestu vytláča kvapalina cez rozvádzač späť do nádrže. Pri spätnom pohybe sú spojené P a B a A a T. Kvapalina pod tlakom prúdi do prednej časti piestu a zo zadnej časti sa vytláča kvapalina späť do nádrže. Piest sa zasúva.        

Pozri tiež: 04 Pneumatické rozvádzače: rozdelenie a označovanie

 

Autor: Matej Seman | Daily Automation

Obrázky: hydraulicspneumatics.com