#05 Stroje na frézovanie

Ako sme už v predošlých článkoch spomínali, pri frézovacích strojoch hlavný (rezný) pohyb vykonáva nástroj, čiže fréza upnutá do vretena stroja. Vedľajší pohyb koná buď nástroj alebo obrobok (podľa typu stroja). Dosiahnutie vysokej produktivity práce pri frézovaní umožňuje v súčasnosti použitie vysokovýkonných nástrojov zo spekaných karbidov, s povlakovanými a keramickými reznými platničkami a správna voľba typu a veľkosti frézky. Podľa polohy vretena sú frézovacie stroje rozdelené na vodorovné a zvislé. Podľa účelu a konštrukcie ich delíme na konzolové, stolové, rovinné a špeciálne.

Konzolové frézky

Hlavným znakom týchto frézok je konzola upevnená na vedení stojana, prestaviteľná skrutkou a maticou v zvislom smere. Priečne sane sa prestavujú po vedení konzoly kolmo na vodiacu plochu stojana. Pracovný stôl sa pohybuje vo vedení priečnych saní v pozdĺžnom smere. To umožňuje nastaviť obrábané súčiastky do ľubovoľnej polohy v troch súradniciach. Konzolové frézky sa používajú na obrábanie súčiastok malých a stredných rozmerov. Vyrábajú sa v troch základných vyhotoveniach, ako zvislé, vodorovné a univerzálne.

Stolové frézky

Stolové frézky sa používajú na frézovanie väčších súčiastok. Delia sa na zvislé, vodorovné a univerzálne. Pri vodorovných frézkach je vretenník v stojane. Stojany stolových frézok sú tuhé, a tým umožňujú väčší výkon ako konzolové frézky toho istého rozmeru. Často sú vybavené číslicovým riadením.

 

Frézka stolová univerzálna
Frézka stolová univerzálna
 

Rovinné frézovacie stroje

Rovinné frézky sú určené na obrábanie obrobkov najväčších rozmerov, stavajú sa pre šírky pracovného stola od 800 mm. Stôl má len pozdĺžny posuv, vretenník má priečny a zvislý posuv. Obrábajú sa na nich rovinné plochy hlavne frézovacími hlavami, čelnými a kotoučovými frézami a skladanými frézami.

Portálové frézky sú rovinné frézky velmi tuhej konštrukcie s dvoma stojanmi a spravidla štyroma vretenníkmi. Obrábajú sa na nich vodorovné, zvislé a šikmé plochy na ťažkých obrobkoch.

Frézka rovinná (Portálová)
Frézka rovinná (Portálová)

Špeciálne frézovacie stroje

Tento typ strojov tvorí rozsiahlu skupinu frézok, určených pre rôzne frézovacie operácie a konštrukcie. Každá frízka je prispôsobená na konkrétnu technologickú operáciu, ktorá sa na nej má vykonávať. Patria sem frézky na:

  • závity,
  • ozubenie,
  • drážky,
  • vačky,

Viac o frézkach sa dozviete pozretím videa:

 

Zdroje:

Autor: Peter Čurma | DailyAutomation