#04 Základné logické funkcie a pravdivostná tabuľka

V nasledujúcom príspevku si uvedieme jeden zo spôsobov ako dokážeme opísať logickú funkciu. Jedným z najviac používaných spôsobov pre kombinačné logické funkcie patrí pravdivostná tabuľka v ktorej dokážeme každej kombinácii vstupov priradiť hodnotu výstupnej premennej.

V nasledujúcom príspevku si uvedieme jeden zo spôsobov ako dokážeme opísať logickú funkciu. Jedným z najviac používaných spôsobov pre kombinačné logické funkcie patrí pravdivostná tabuľka v ktorej dokážeme každej kombinácii vstupov priradiť hodnotu výstupnej premennej. V ľavej časti tabuľky sa zvyknú priradzovať vstupné hodnoty (premenné). Pravú časť tabuľky následne tvorí stĺpec s logickými hodnotami "0" a "1" a to podľa definovanej funkcie. základné logické funkcie reprezentované pravdivostnou tabuľkou: logická funkcia: AND Opis logickej funkcie AND si prevedieme na príklad s tlačidlami. Podľa nasledujúcej tabuľky môžeme vedieť, že v prípade ak :

  • nebude ani jedno z tlačidiel zopnuté - výstup funkcie bude nadobúdať hodnotu log.0
  • situácia ak bude stlačené jedno z dvoch tlačidiel - výstup logickej funkcie bude rovnaký a to že výstup funkcie bude nadobúdať hodnotu log.0
  • v prípade, že budú v rovnakom časovom okamihu zopnuté tlačidlo_1 a tlačidlo_2 - výstup funkcie bude nadobúdať hodnotu log.1
log AND

Zápis v PLC v LAD bude teda podľa pravdivostnej tabuľky vyzerať nasledovným spôsobom. V prípade, že tlačidlo_1 a tlačidlo_2 bude zopnuté bude nastavený výstup logickej funkcie tj.  premenná motor_start bude nadobúdať hodnotu log.1. logickýAND logická funkcia: OR Opis logickej funkcie OR si opäť prevedieme na príklad s tlačidlami. Podľa nasledujúcej tabuľky môžeme vedieť, že v prípade ak :

  • nebude ani jedno z tlačidiel zopnuté - výstup funkcie bude nadobúdať hodnotu log.0
  • situácia ak bude stlačené jedno z dvoch tlačidiel - výstup logickej funkcie bude oproti funkcii AND odlišný a teda výstup funkcie bude nadobúdať hodnotu log.1
  • v prípade, že budú v rovnakom časovom okamihu zopnuté tlačidlo_1 alebo tlačidlo_2 - výstup funkcie bude nadobúdať taktiež hodnotu log.
log OR

Zápis v PLC v LAD bude teda podľa pravdivostnej tabuľky vyzerať nasledovným spôsobom. V prípade, že tlačidlo_1 ALEBO tlačidlo_2 bude zopnuté bude nastavený výstup logickej funkcie tj. premenná motor_start bude nadobúdať hodnotu log.1. Ďalšie logické funkcie opísané pravdivostnou tabuľkou: pravdivostná tabulka Opis vlastnej kombinačnej logickej funkcie pomocou pravdivostnej tabuľky: V nasledujúcej tabuľke si ukážeme jednoduchým názorným príkladom tvorbu pravdivostnej tabuľky, v ktorej bude výstup nadobúdať hodnotu Log.1 v prípade ak min. 2 zo 4 snímačov budú zopnuté tj. nadobúdať hodnotu log.1. Hodnoty v tabuľke pre jednotlivé snímače dopĺňame ako môžeme vidieť v tabuľke v jednotlivých riadkoch v dvojkovej sústave, ktorých hodnota je zároveň rovná poradovému číslu riadku v desiatkovej sústave. tvorba pravdivostnej tabulky

 Článok pre vás spracoval:

Ing. Peter Marčan, PhD.

DailyAutomation500x253_72ppi