#04 Upínanie obrobkov pri frézovaní

Upínanie obrobku je nepostrádateľnou súčasťou technológie frézovania a musí zabezpečiť rovnakú polohu pre každú obrábanú časť obrobku, pričom je potrebné dodržiavať dostatočnú pevnosť. Bez toho by mohlo dochádzať k nežiaducim deformáciám obrobku a nepriaznivým vibráciám.

Skľučovadlá

Skľučovadlá sú mechanické zariadenia, ktoré slúžia na uchytenie obrobku na obrábací stroj. Zvyčajne sa skladajú zo skľučovadla, pohyblivej čeľuste a mechanizmu pohonu čeľuste. Priechodné otvory sú umiestnené v strede pre prechod cez obrobky alebo materiál tyče. Chrbát má valcovú alebo krátko zužujúcu konštrukciu a je pripojený priamo k vretenovému koncu obrábacieho nástroja cez prírubu. Môžu byť tiež kombinované s rôznymi indexovacími zariadeniami pre frézovacie a vŕtacie stroje. Dajú sa rozdeliť podľa počtu čeľustí a to zo skľučovadla s dvoma čeľusťami, skľučovadla s tromi čeľusťami, so štyrmi čeľusťami, so šiestimi čeľusťami a špeciálne skľučovadlá. Z použitia energie ich možno rozdeliť na ručné, pneumatické, hydraulické, mechanické a elektrické.

Skrutky s T hlavou

Väčšie obrobky sa upínajú pomocou skrutiek s T hlavou alebo špeciálnych upínacích pomôcok, najčastejšie pomocou tzv. upíniek, ktoré sa používajú pre najjednoduchšie prípady a malý počet obrobkov.

Strojné zveráky

Strojný zverák je upínacie zariadenie, ktoré sa používa na bezpečné držanie obrobku pri práci s obrábacím strojom. Spoľahlivé upnutie obrobku je základným predpokladom pre úspešné zvládnutie procesu obrábania. Na uchytenie obrobkov na stoloch obrábacích strojov sa používajú zveráky s hladkými čeľusťami z kalenej ocele a plochými podstavcami. Tieto strojové clony sú prenosné, ale môžu sa upnúť na stôl stroja, keď sa používajú. Môžu byť tiež poskytnuté prostriedky na natáčanie aktívnej časti zveráka, takže obrobok môže byť držaný v rôznych polohách.

Strojný zverák
Strojný zverák

Magnetické upínadlá

Oproti mechanickým, hydraulickým alebo pneumatickým upínadlám majú magnetické upínadlá niekoľko výhod. Jednoducho sa ovládajú, sú rýchle a vďaka nim možno upnúť niekoľko obrobkov naraz. Magnetické upínanie funguje tak, že vnútri upínadla sú permanentné magnety. Magnety vytvárajú nad upínadlom magnetické pole, vďaka ktorému sa obrobok v upínadle udrží. Môžu byť permanentné magnetické, elektromagnetické a elektropermanentné.

Vákuové upínadlá

Upínanie pomocou vákuovej technológie je efektívne a univerzálne. Zvyšuje spoľahlivosť procesu pri upínaní veľkých, plochých kovových obrobkov s hladkými spodnými plochami na CNC obrábacích centrách. Vákuové upnutie zaručuje veľmi krátke časy na nastavenie. Aj komponenty, ktoré sa dajú ťažko mechanicky upnúť, je možné ľahko a rýchlo upnúť bez rizika deformácie. Vákuové upínacie systémy sa používajú predovšetkým v priemysel plastov a neželezných kovov pre rýchle, jednoduché obrábanie. Sú efektívne a ľahko držia materiály s veľkými povrchmi a tenkými profilmi, ktoré zverák nezvládne. Pre diely s vlastným tvarom sa vrchné dosky ľahko upravujú tak, aby vytvorili kanály tesnenia, ktoré zodpovedajú tvaru dielu.

Vákuová upínacia doska
Vákuová upínacia doska

Upínacie systémy s nulovým bodom

Upínací systém s nulovým bodom je systém, ktorý umožňuje upnúť diely s presnosťou, rýchlosťou, ľahkosťou a flexibilitou pomocou zasúvateľných vsuviek a rýchlo zatváracích svoriek. Upínacie systémy s nulovým bodom je možné ovládať hydraulicky, pneumaticky, elektricky alebo mechanicky.

Modulárne upínacie stĺpiky

Modulárne upínacie stĺpiky umožňujú priame upnutie formovacích dosiek, tvarových dielov a iných obrobkov na stole stroja behom veľmi krátkeho času bez ďalších upínacích zariadení. Upínacie stĺpiky zaručujú procesy bez kolízií.

Obrobok uchytený pomocou modulárnych upínacích stĺpikov
Obrobok uchytený pomocou modulárnych upínacích stĺpikov

Viac o upínaní obrobkov pri frézovaní sa dozviete pozretím videa:

Zdroje:

Autor: Peter Čurma | DailyAutomation