#04 Superfinišovanie a jeho aplikácie

Patrí medzi vysoko produktívnu dokončovaciu metódu obrábania. Superfinišujú sa vonkajšie a vnútorne rotačné ,tvarové a rovinné plochy z kalenej a nekalenej ocele, liatiny, zliatin ťažkých kovov a plastov. Najpoužívanejšími reznými kvapalinami sú petrolej alebo olej s aditívami. Superfinišovanie má dve fázy, hrubovaciu a leštiacu.

Ako nástroj sa používajú superfinišovacie kamene. U ocelí sa používajú kamene s brusivom korundu a keramickou alebo bakelitovou väzbou. Pre liatiny a oceli nižších pevností sa aplikujú kamene z brusiva karbidu kremík. Pre tvrdé ocele sa využíva kubický nitrid bóru alebo diamant. Uchytenie kameňov v superfinišovacích hlavách je prevedené mechanicky alebo sa lepia na oceľové podložky.

Superfinišovacie kamene
Superfinišovacie kamene

Stroje pre superfinišovanie sú vyrábané a dodávané ako jednovretenové alebo viacvretenové, sú využívane najčastejšie pre dokončovanie valivých ložísk, piestnych čapov, driekov ventilov. Vo výrobe sa využívajú prídavne zariadenia, ktoré sa upínajú na suporty hrotových sústruhov, alebo na hrotové brúsky a to ako u malosériovej tak i kusovej výrobe.

Superfinišovacie stroje si môžete bližšie pozrieť na videu:

Zdroje:

 

Autor: Peter Čurma | DailyAutomation|