#04 Stroje na vŕtanie

Vŕtačky sú určené na vŕtanie, vyhrubovanie, vystružovanie, zahlbovanie, rezanie závitov a mnohé iné technologické operácie. V strojárskych odvetviach je však nutné dosahovať istú presnosť tvarov a rozmerov, ktorej rozsah sme definovali v predošlom článku, takže v tomto článku sa nebudeme venovať ručným vŕtačkám. V menšom rozsahu sa uvedené metódy realizujú na sústruhoch a obrábacích centrách. Hlavnou funkčnou časťou bežných vŕtačiek je zvisle uložené vreteno, ktoré vykonáva hlavný otáčavý pohyb a zvislý posuv.

Hlavné časti vŕtačky sú stojan, vretenník a stôl. Vo vretenníku je uložené vreteno a mechanizmy pre hlavný pohyb a posuv. Na stôl sa upínajú obrobky.

Podľa konštrukcie rozdeľujeme vŕtačky na:

  • Stolové,
  • stĺpové,
  • stojanové,
  • otočné,
  • špeciálne.
Stolové vŕtačky

majú najjednoduchšiu konštrukciu. Posuv nástroja je zvyčajne ručný, vyrábajú sa ako jednovretenové alebo radové s usporiadaním vretien v jednom rade na spoločnom stole. Používajú sa v kusovej výrobe, najčastejšie v zámočníckych dielňach na jednoduché operácie. Maximálny priemer vŕtaného otvoru je cca 16 mm. Základnou nosnou časťou stĺpových vŕtačiek je stĺp, na ktorom sa môže posúvať a otáčať vretenník, ale aj pracovný stôl. Posuv vretena môže byť ručný alebo strojový. Sú určené na vŕtanie otvorov do priemeru cca 40 mm. Stojanové vŕtačky sú mohutnejšej konštrukcie, majú stôl (prestaviteľný do výšky i do strán) a vretenník posuvný po vedení stojana skriňového prierezu. Maximálny priemer vŕtaného otvoru je cca 80 mm. Otočné vŕtačky sa vyznačujú charakteristickou časťou stroja, ktorou je otočné rameno, ktoré sa môže výškovo prestaviť a otáčať na stĺpe. Vretenník sa posúva po ramene. Konštrukčné riešenie umožňuje nastaviť nástroj do rôznych polôh pri jednom upnutí obrobku. Preto sa hodia na vrtanie viac dier do veľkých a ťažkých obrobkov, ktoré sa ťažko prestavujú. Súradnicovo (číslicovo) riadené vŕtačky sa používajú zvyčajne v sériovej výrobe za účelom dodržania požadovanej presnosti miesta vrtu a pre celkové urýchlenie výroby a zabezpečenia jej spoľahlivosti. Špeciálne vŕtačky sa využívajú na špecializované vŕtacie operácie. Patria sem vŕtačky na hlboké diery súradnicové vŕtačky, viacvretenové, stavebnicové s vŕtacími hlavami a pod. Na obrázku nižšie môžete vidieť vŕtačku na vŕtanie hlbokých dier. V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o typoch vŕtačiek si prosím pozrite nasledujúce video:

Zdroje:

Autor: Peter Čurma | DailyAutomation