#03 Tlakové zváranie

Tlakové zváranie | Princíp technológie zvárania tlakom spočíva v priblížení zváraných materiálov na takú vzdialenosť, aby došlo k interakcii medzi atómami zváraných materiálov a k vzniku pevnej väzby. Táto technológia má však aj ďalšie varianty, ktoré fungujú na rovnakom princípe obohatenom o ďalšie vplyvy. Túto technológiu môžeme rozdeliť:

  1. Tlakové zváranie za studena
  2. Trecie zváranie
  3. Zváranie výbuchom
  4. Ultrazvukové zváranie
  • Tlakové zváranie za studena, ktorá je najstaršou technológiou vytvárajúcou nerozoberateľné spoje.

S touto technológiou sa môžete zoznámiť pozretím videa:

https://www.youtube.com/watch?v=0fk9VczTNys&t=3s

  • Trecie zváranie, pri ktorom sa nástroj otáča a pomaly ponára do miesta spoja medzi dva kusy plechu alebo dosky materiálu, ktoré sa k sebe spájajú na tupo. Časti je potrebné upnúť tak, aby sa počas zvárania neodďaľovali. Táto technológia umožňuje zvárať materál o hrúbke 1,6 až 30 mm.

Túto technológiu si môžete osvojiť pozretím videa:

  • Zváranie výbuchom, pri ktorom je zvárací tlak vyvodený riadeným výbuchom. Pri tejto technológii sa využíva energia streliva, teda výbušniny tvarovanej do vrstvy podľa tvaru zváraného predmetu. Takýto typ úprav sa nazýva plátovanie. Výbuchom možno zvárať takmer všetky druhy kovov. Hrúbka plátovanej vrstvy môže byť od niekoľko desatín milimetra až do 18mm.

Proces tejto technológie si môžete pozrieť na videu:

  • Ultrazvukové zváranie, pri ktorom sa pevné a spoľahlivé spojenie realizuje pomocou kmitavého nástroja kmitajúceho frekvenciou 20 000 – 40 000 Hz. Na vytvorenie spoja sa využíva koncentrovaná ultrazvuková energia. Táto sa pomocou ďalších mechanizmov privádza do miesta spoja, a tak dochádza k lokálnemu ohrievaniu, plastifikovaniu a následnému premiešaniu spojovaných materiálov. Po vychladnutí vznikne pevný spoj ktorý splňuje mechanické ale aj estetické vlastnosti.

Poznatky z tejto technológie si môžete osvojiť pozretím videa:

Zdroje:

Autor: Peter Čurma | Daily Automation