#03 Zdrojová časť hydraulických zariadení

V predošlých článkoch o hydraulike sme si povedali niečo na úvod a niečo o fyzikálnych zákonoch, ktoré sa využívajú v hydraulike. Keďže už vieme čo je to hydraulika a na čo sa využíva, môžme si bližšie rozobrať jej časti. V tomto článku si povieme o zdrojovej časti hydraulických zariadení. Zdrojová časť je komplexné zariadenie, ktoré dáva prenosovému médiu, čiže hydraulickému oleju, potrebnú energiu. Skladá sa z viacerých častí:

  • pohon
  • čerpadlo
  • nádrž
  • chladič
  • filter
  • ohrievač

 

Pohon

Pohon hydraulických zariadení je najčastejšie realizovaný pomocou elektromotora (stacionárna hydraulika) alebo spaľovacieho motora (mobilná hydraulika). Pre väčšie stroje a zariadenia je vhodnejším riešením centrálne riešená hydraulika. V takom prípade sú všetky spotrebiče jedného zariadenia zásobované jedným veľkým agregátom. Hydraulický olej sa dostáva k spotrebičom pomocou centrálneho tlakového rozvodu. Takisto spätné a prepadové vedenie je riešené okružným systémom. Zníži sa tak potreba dodávaného výkonu a šetrí sa miesto.

Čerpadlo

Čerpadlo hydraulického zariadenia premieňa mechanickú (zväčša rotačnú) energiu pohonu na hydraulickú energiu stĺpca kvapaliny. Čerpadlo nasáva tlakovú kvapalinu a vytláča ju do systému. Odpory ktoré pôsobia proti prúdiacej kvapaline vyvolávajú v systéme tlak. Veľkosť tlaku teda zodpovedá súčtu vonkajších a vnútorných odporov. Vonkajšie odpory vznikajú na základe užitočného zaťaženia. Vnútorný odpor súvisí s teóriou prúdenia.

Pozri : 02 Fyzikálne zákony pri hydraulike(ked vyjde treba dat link)

Čerpadlá môžeme rozdeliť na:

  • zubové
  • skrutkové
  • lamelové
  • piestové

Medzi najpoužívanejšie patria zubové a piestové čerpadlá. Sú pomerne jednoduché, spoľahlivé a dokážu vytvárať dostatočný tlak.

Zubové čerpadlo

Základné vyhotovenie tvorí pár ozubených kolies. Tie sú uložené s malou vôľou v telese. Pri odvaľovaní kolies sa v zubovej medzere dopravuje kvapalina do výstupného tlakového priestoru. hydraulika

Piestové čerpadlo

Jednoduché piestové čerpadlo používa plunžerový piest. Pri pohybu z piestu z pracovného priestoru sa otvorí nasávací ventil a nasáva sa kvapalina. Pri pohybu piestu do pracovného priestoru sa sací ventil zatvorí a kvapalina sa tlačí cez výtlačný ventil. Na vyrovnanie tlaku pri saní sa používa výtlačný vzdušník. Používa sa na malé objemové prietoky.

Nádrž

V nádrži sa nachádza zásoba hydraulického oleja ktorý je potrebný k prevádzke. Nádrž však tiež slúži ako chladič pre odvod prebytočného tepla (rebrovanie na olejovej vani). Tiež slúži ako nosič ďalších konštrukčných prvkov ako napríklad motor a čerpadlo. hydraulika Veľkosť nádrže závisí hlavne od celkového množstva potrebnej kvapaliny. Je však potrebné rátať aj s vytvorím vzduchového vankúša ktorý slúži k vyrovnaniu kolísania kvapaliny. Dôležitý je aj tvar nádrže. Vysoké nádrže sú dobré pre odvod tepla, široké pre odlučovanie vzduchu. Spätné a sacie potrubie by mali ležať čo najviac od seba výrazne pod najnižšiu hladinou oleja. Tieto dve potrubia sú oddelené tlmiacou prepážkou. Slúži k dlhšiemu zotrvaniu oleja a účinnejšiemu filtrovaniu.

Filter

Filter znižuje obsah nečistôt v kvapaline. Zachytávajú ich priepustnou vložkou. Vhodný typ ako aj veľkosť filtra sa volí podľa parametrov ako je maximálny tlak, maximálny prietok, čistiaca schopnosť, tlakový spád a pod. Pri prekročení tlakového spádu na vložke filtra vzniká nebezpečenstvo pretrhnutia filtra a vyplavenia nečistôt a preto vložku chráni obtokový ventil.

Ohrievač

Okrem odvodu tepla môže byť nevyhnutným aj jeho prívod vhodným ohrievačom. Táto požiadavka vzniká pri použití hydraulických zariadení v prostrediach s nízkou teplotou alebo pri "zimnom štarte" keď olej treba ohriať v nádrži pred spustením hydrogenerátora.   Okrem týchto častí obsahuje každý hydraulický mechanizmus časti dôležité pre údržbu. Patria tu napríklad vypúšťacie ventily či priezory na kontrolu farby a hladiny oleja.

Autor: Matej Seman | Daily Automation