#03 Upínanie nástrojov pri frézovaní

Upínanie nástrčných fréz

Nástrčné frézy sa na frézkach upínajú pomocou frézovacích tŕňov, ktoré sa umiestňujú do pracovného vretena stroja. Dutina vretena má rovnaký tvar kužeľa ako frézovací tŕň. Kužele môžu byť metrické s kužeľovitosťou 1:20, Morseho kužele s kužeľovitosťou 1:19 alebo zriedkavejšie strmé kužele s kužeľovitosťou 1: 3,5.

Krútiaci moment je u metrického a Morseho kužeľa z vretena na tŕň prenášaný vďaka ich samosvornosti. U frézovacieho tŕňa zapadá plochý nákružok do obdĺžnikového vybrania na konci pracovného vretena. Tým sa pri otáčaní vretena tŕň neuvoľní a prenos krútiaceho momentu je efektívnejší.

Frézovací tŕň
Frézovací tŕň
Upínanie fréz s valcovou stopkou

Frézy s valcovou stopkou sa v dnešnej dobe upínajú do upínacej hlavice s klieštinou už len veľmi zriedka a výnimočne. Upínacie hlavice s klieštinou sú nahradzované tepelnými a hydraulickými upínacími prostriedkami. Pri tepelnom upínači dochádza k upnutiu frézy v dôsledku zmrštenia materiálu, ku ktorému dochádza vplyvom rýchleho ohrevu nástroja a následného ochladenia prúdom vzduchu. Pri ďalšom ohreve v špeciálnom zariadení sa fréza z upínacieho prostriedku znova uvoľní.

Hydraulický upínač funguje na princípe zvyšovania tlaku oleja v dutine upínača. Puzdro je následne stláčané a mierne deformované. Tým dôjde k obopnutiu valcovej stopky nástroja a jej upnutiu do upínača. Drážky na vnútornej ploche puzdra slúžia na odvedenie prípadných mastnôt zo stopky nástroja.

Upnutie frézy do klieštiny
Upnutie frézy do klieštiny

 

Hydraulický upínač s puzdrom
Hydraulický upínač s puzdrom
Upínanie fréz s kužeľovou stopkou

Frézy s kužeľovou stopkou sa upínajú pomocou redukčných puzdier vo vretene stroja. Dutina vretena má rovnaký kužeľový tvar ako vonkajší kužeľ redukčného puzdra.

Vnútorný kužeľ redukčného puzdra je zhodný s kužeľom upínacej stopky frézy. Aby styčné plochy, čiže stopky frézy, vnútorný aj vonkajší kužeľ redukčného puzdra a dutina pracovného vretena stroja dobre dosadali, musí sa zabezpečiť ich absolútna čistota.

Redukčné puzdro
Redukčné puzdro

  Viac o upínaní fréz sa dozviete pozretím videa:

Zdroje:

Autor: Peter Čurma | DailyAutomation