#03 Honovanie a jeho aplikácie

Honovanie je proces hromadného mikrorezania materiálu tisíckami brúsnych zŕn presne neurčených tvarov a geometrie, pevne udržovaných v spojive, pri výdatnom mastení a chladení procesnou kvapalinou. Plocha obrobku je v stálom styku s nástrojom, pričom vzniká periodická zmena smeru priamočiareho vratného axiálneho pohybu pri súčasnom otáčavom pohybe nástroja alebo obrobku.

Počas honovania dochádza k zvyšovaniu kvality povrchu obrábanej plochy, najčastejšie vnútorných valcových plôch, rezným účinkom jemného brusiva honovacích kameňov (lištách), ktoré sú uchytené v honovacej hlave. Honovať môžeme liatiny, neželezné kovy, kalené a nekalené materiály, tvrdé povlaky a mnoho ďalších materiálov. Okrem vnútorného honovania sa zriedkavo honujú aj vonkajšie valcové plochy.

Pre zabezpečenie žiadúcej kvality povrchu a produktivity sa vždy pri honovaní používajú rezné kvapaliny, najčastejšie sú využívane zmesi petroleja s olejom alebo kyselinou olejovou. Rezné kvapaliny pri procese odoberajú vzniknuté teplo, znižujú rezné sily a odpory, ale najmä odvádzajú čiastočky brusiva, triesky a spojiva z pórov.

Príklady honovacích olejov

Nástrojom u rezného procesu honovania je honovacia hlava ktorá má rovnomerne po celom obvode upevnené radiálne nastaviteľne honovacie kamene. Pre obrábanie kalených ocelí sú honovacie kamene vyrábané z Al2O3 a pre mäkké ocele, liatiny sú vyrábané SiC. Pre vysoké požiadavky na kvalitu sa používajú kamene zo syntetického diamantu a kubického nitridu bóru.

Honovacie stroje majú široký rozsah prevedenia s rôznym stupňom automatizácie. Delíme ich z hľadiska polohy vretena na zvislé a vodorovné. Druhé kritérium delenia je podľa počtu vretien na jednovretenné a viacvretenné. Najviac používané sú zvislé jednovretenné honovacie stroje. Honovanie je taktiež ekonomicky náročné.

Zvislý honovací stroj
Zvislý honovací stroj

Proces honovania si môžete pozrieť na videu:

Zdroje:

Autor: Peter Čurma | DailyAutomation|