#03 Zlievanie | Formy

Zlievarenské formy a modely sú prvky výrazne ovplyvňujúce výslednú presnosť rozmerov ako aj kvalitu povrchu odliatku. V posledných rokoch sa tradičné metódy ako odlievanie do pieskových foriem začali nahrádzať progresívnymi metódami.

Progresívne technológie výroby foriem

Na rozdiel od klasického spôsobu výroby zlievarenskej formy mechanickým zhusťovaním formovacej zmesi, väčšina nových metód výroby foriem sa zhusťovaniu foriem (upechovávaniu) vyhýba a snaží sa docieliť potrebnú pevnosť formy inou cestou, ako napríklad chemickou, fyzikálnou, biologickou a ďalšími princípmi. U klasického spôsobu formovania zhusťujeme formovaciu zmes na model, ktorý potom musíme od formy oddeliť. Vyberanie modelu z formy je prvým zdrojom nepresnosti odliatku. Formu následne skladáme z dvoch častí, čo je v podstate druhým zdrojom nepresností.

U nekonvenčnej metódy výroby foriem sa snažíme deformácii formy pri vyťahovaní modelu vyhnúť. Takmer u všetkých zvláštnych spôsobov výroby foriem je forma tvarovo nemenná už v okamihu, keď je model vyberaný z danej formy. Medzi najvýznamnejšie zvláštne metódy výroby foriem patria :

  • Výroba foriem vytaviteľným modelom
  • Výroba foriem vypariteľným modelom
  • Výroba škrupinových foriem
  • Vákuová výroba foriem
  • Výroba foriem podľa trvalého modelu
  • Výroba foriem zmrazovaním či v magnetickom poli

Sú to všetko technológie foriem, ktoré umožňujú vyrábať odliatky presnejšie než technológie klasické, napríklad pieskové formy. Výroba foriem Zdroje:

Autor: Peter Čurma | Daily Automation