#02 Výroba a úprava stlačeného vzduchu

Pneumatické obvody je možné prirovnať napríklad k notebooku, ktorý na svoju prácu potrebuje stály prísun elektrickej energie. Tá sa získava z elektrickej siete a ďalej je akumulovaná v batérii. Elektrické obvody v notebooku následne túto energiu upravujú pre požiadavky jeho jednotlivých komponentov ako procesor, disk, monitor a podobne. Rovnako aj pneumatické obvody potrebujú neustály prísun stlačeného vzduchu o požadovanom tlaku a kvalite. Elektrickú sieť je možné prirovnať k rozvodom stlačeného vzduchu, batériu k pneumatickému zásobníku a komponenty notebooku ku komponentom pneumatického obvodu akými sú ventily, pneumatické valce a pod. Tento článok je zameraný na prvú časť pneumatického systému, ktorú predstavuje výroba a úprava stlačeného vzduchu. Stlačený vzduch pre pneumatický systém je vyrábaný v zariadeniach nazývaných kompresory. Existuje niekoľko typov kompresorov, pracujúcich na rôznych princípoch avšak všetky majú rovnakú úlohu, ktorou je stláčanie vzduchu a jeho posúvanie ďalej do systému. Typ kompresora sa volí na základe požiadaviek pracovného tlaku a dodávaného množstva vzduchu. Kompresory je možné rozdeliť na dva základné typy:

  • Objemové, ktoré využívajú stláčanie vzduchu v uzavretom priestore. Tento priestor má určitý objem z čoho je odvodený ich názov – objemové.
  • Dynamické, kinetická energia nasatého vzduchu je použitá na dosiahnutie tlakovej energie. Využíva sa rýchlostný – dynamický princíp.

Medzi najpoužívanejšie kompresory patrí piestový a skrutkový, ktorý radíme medzi objemové kompresory. Piestový kompresor je založený na pohybe piestu. Pri jeho pohybe do dolnej úvrate je vzduch nasávaný cez nasávací ventil do komory valca. Pri opačnom pohybe piestu je nasávací ventil uzavretý, vzduch je stláčaný a pri dosiahnutí určitého tlaku sa otvorí výtlačný ventil. Dodávaný vzduch takým kompresorom má pulzný charakter. Tento kompresor môže byť vo viacstupňových vyhotoveniach a rôznych veľkostiach. Najmenšie zaberajú len 1m2 priestoru. Skrutkové kompresory sa používajú vo väčších prevádzkach, kde sú vysoké nároky na spotrebu stlčeného vzduchu a piestové kompresory nestačia tieto požiadavky pokryť. V porovnaní s piestovými kompresormi umožňujú vyššie tlaky, prietoky a kontinuálnu dodávku stlačeného vzduchu.

zdroj :http://www.aerzen.sk/Produkty/Skrutkove-kompresory-Boge

Základnou časťou sú dva skrutkové rotory zapadajúce do seba a otáčajúce sa proti sebe. Medzizubový priestor oboch rotorov je najväčší na strane nasávania. Postupným otáčaním rotorov sa tento priestor uzatvára a zmenšuje, čim prebieha proces stláčania vzduchu. Ďalším otáčaním rotorov sa stlačený vzduch presúva do výtlačnej komory. Z kompresora je stlačený vzduch vedený do zásobníka nazývaného aj vzdušník. Slúži na akumuláciu stlačeného vzduchu. Zásobníkom je odstránené kolísanie tlaku, ktoré by inač vyvolávala premenlivá spotreba stlačeného vzduchu a typ kompresora. Tým je zabezpečená stabilná dodávka a tlak stlačeného vzduchu do pneumatického systému. Ďalšou vlastnosťou zásobníka je ochladzovanie vzduchu, pretože sprievodným javom stláčania vzduchu v kompresore je jeho zahrievanie. Pri ochladzovaní dochádza zároveň k vyzrážaniu vody. Pred vstupom do pneumatického obvodu zariadenia sa nachádza tzv. jednotka pre úpravu vzduchu. Jej úlohou je zabezpečiť požadovanú kvalitu, odlúčenie vlhkosti a tlak vzduchu. Jednotka pre úpravu stlačeného vzduchu najčastejšie pozostáva z nasledujúcich komponentoch:

  • Filter + separátor vody
  • Redukčný ventil
  • Manometer
  • Rozprašovač maziva

Mazanie strašeného vzduch sa používa len v prípade potreby. Na čistotu vzduchu sú kladené vysoké požiadavky pretože prípadné nečistoty alebo vlhkosť môžu poškodzovať pneumatický systém. Z tohto dôvodu má jednotka pre úpravu vzduchu veľký význam. Mikroskopické častice môžu preniknúť do pneumatického valca, kde odierajú jeho vnútornú stenu. Tým vznikajú na stene valca ryhy, cez ktoré začne unikať vzduch. Zdrojom nečistôt môže byť aj oceľové rozvody vzduchu. V takýchto rúrkach prípadná vlhkosť vzduchu môže spôsobiť koróziu a jej čiastočky preniknú do pneumatického systému. Preto sa v potravinárskom priemysle používajú antikorózne rúrky. Na nasledujúcom obrázku sú uvedené schematické značky ďalších komponentov, spomenutých v tomto článku.  

Vladimír Tlach