#02 Technológia lapovania a jej výhody

Lapovanie je dokončovacia metóda ktorá sa používa pri dokončovaní rovinných, valcových a tvarových plôch, ktoré sa vyznačuje najvyššou rozmerovou presnosťou a najmenšou drsnosťou povrchu.

V čom spočíva význam lapovania?

Lapovanie je zvláštny druh brúsenia, pri ktorom sa materiál z obrobku uberá voľným brusivom. Zmenšovanie drsnosti plochy a do určitej miery aj zväčšovanie presnosti geometrického tvaru sa dosahuje jednak odrezávaním vrcholkov nerovností brúsiacimi zrnami voľne rozptýlenými v kvapaline alebo paste, jednak tiež plastickou deformáciou malých nerovností, a to tlakom pohybujúcich sa brúsiacich zŕn. Rezný pohyb brúsiacich zŕn spôsobuje lapujúci nástroj, ktorý sa relatívne pohybuje proti lapovanej ploche v neustále sa meniacich dráhach a je na ňu pritláčaný určitým tlakom. Súčiastky určené na lapovanie sa nesmú vzájomne líšiť v tolerancii o viac než 5 μm, preto sa musia pred lapovaním roztriediť na skupiny v tejto tolerancii.

Brúsne materiály

Brúsny materiál je obyčajne jemný prášok rozpustený v lapovacom oleji (lapovacia pasta). Brúsne zrnká sa po materiáli kotúlajú a preto materiál aj obrusujú ale skôr zahladzujú. Najmä na tvrdé materiály ako oceľ, sklo, keramika ale aj diamant. Lapovacia pasta, používaná pri zabrusovaní nerovností plôch je riedená ropnými produktmi alebo vodou. Brúsny materiál tvoria ešte napríklad zrnká karborunda SiC, korundu Al2O3 alebo diamantový prach. Pre veľmi jemné lapovanie sa používa železitá červeň Fe2O3, hydroxid železitý FeOH3, oxid chrómu Cr2O3 alebo viedenské vápno.

Lapovacie pasty

Pre leštenie na zrkadlový povrch sa používa horčík, oxid železnatý a pod. Funkčné plochy lapovacích nástrojov bývajú zhotovované z medi, bronzu, olova, liatiny, mäkkej alebo kalenej ocele alebo plastov.

Lapovacie kotúče

Lapovacie stroje

Lapovacím nástrojom môže byť lapovací tŕň, lapovacie puzdro, alebo lapovací kotúč. Lapovacie stroje sú univerzálne (pre lapovanie valcových a rovinných plôch) alebo špeciálne ktoré sú určené na lapovanie konkrétnych druhov plôch ako sú napríklad boky zubov. Lapovací prášok býva mäkší ako lapovaný materiál, v opačnom prípade ostáva v obrobku a takmer sa nedá odstrániť.

Lapuje sa ručne, alebo strojne. Strojné lapovanie je určené pre väčšie množstvo súčiastok (až 100ks). Princíp mechanického lapovania sa využíva pri niektorých špeciálnych aplikáciách na zložité tvary súčiastok. Ide o lapovanie:

  • lapovanie diamantovými práškami,
  • magnetické a ultrazvukové lapovanie,
  • lapovanie prúdom kvapaliny.

Stroje na lapovanie

Nevýhodou lapovania sú vysoké ekonomické náklady a veľká prácnosť.

Lapovací stroj si môžete pozrieť na videu:

Proces lapovania si môžete pozrieť na videu:

Zdroje:

Autor: Peter Čurma | DailyAutomation|