#02 Nástroje na sústruženie

Sústružnícke nože sú nástroje na sústruženie s geometricky definovanou reznou hranou. Teleso sústružníckeho noža sa skladá z dvoch častí, a to z časti upínacej a z časti reznej. Rezná časť nástroja je tvorená rezným klinom, ktorý je tvorený funkčnými plochami a hranami.
Sústružnícky nôž
Časti sústružníckeho noža

Vzhľadom na univerzálnosť technologických operácii na sústruhoch existuje veľké množstvo sústružníckych nožov vyrobených z rôznych materiálov a v rôznych tvaroch. Správna voľba sústružníckeho noža pre každú technologickú operáciu je najdôležitejším predpokladom pri výrobe súčiastky. Podľa orientácie hlavnej reznej hrany je možné sústružnícke nože rozdeliť na ľavé a pravé. Nasledujúci obrázok môže poslúžiť ako ľahko zapamätateľná mnemotechnická pomôcka.

Sústružnícke nože
Ľavý a pravý sústružnícky nôž
  Podľa celistvosti noža je možné sústružnícke nože rozdeliť na:

 • Monolitické nože – vyrobené z jedného kusa
 • Držiak s reznou časťou pripevnenou mechanicky alebo spájkovaním

 

  Podľa tvaru rezného klina môžeme nože rozdeliť na:

 • Radiálne
 • Kotúčové
 • Tangenciálne
 • Prizmatické

 

Rezná platnička
Rezná časť tvorená polykryštalickým diamantom
Podľa materiálu reznej časti nástroja :

 • Nekovové rezné materiály
 1. Keramika
 • Nitrid kremíka
 • Oxid hlinitý
 1. Kubický nitrid bóru
 2. Polykryštalický diamant

 

 • Nástrojové ocele
  Polykryštalický diamant
  Mikroštruktúra polykryštalického diamantu
 1. Uhlíkové
 2. Legované
 3. Rýchlorezné

 

 • Spekané karbidy
 1. Nepovlakované
 • Jednokarbidové (WC, Co spojivo)
 • Dvojkarbidové (WC, TiC, Co spojivo)
 • Viackarbidové (WC, TiC, NbC)
 1. Povlakované
 • Jednovrstvové povlaky
 • Viacvrstvové povlaky

Sústružením sa opracováva mnoho materiálov, ktoré sa, samozrejme, vyznačujú rôznou tvrdosťou a odlišnými mechanickými vlastnosťami. Pre dosiahnutie požadovaných vlastností obrábanej súčiastky je nutná vhodná voľba sústružníckeho noža. Viac o vhodnej voľbe materiálu sústružníckeho noža sa dozviete pozretím videa.

Sústružnícke nože je možné rozdeliť aj podľa druhu a tvaru nástroja na:

 • Sústružnícke nože pre vnútorné obrábanie
Sústružnícke nože
 1. Nôž na vnútorné závity
 2. Zapichovací nôž
 3. Vnútorný zapichovací nôž
 4. Vnútorný rohový nôž
 5. Vnútorný rohový nôž
 6. Vnútorný uberací nôž
 7. Vnútorný uberací nôž
 8. Nôž na klinové drážky remeníc

 

 • Sústružnícke nože pre vonkajšie obrábanie
Sústružnícke nože
 1. Uberací nôž priamy - 45°
 2. Uberací nôž priamy - 60°
 3. Uberací nôž ohnutý
 4. Uberací nôž stranový
 5. Naberací nôž
 6. Hladiaci nôž
 7. Rohový nôž
 8. Zapichovací nôž
 9. Závitový nôž
 10. Zaoblovací nôž

ZDROJE:

 

Autor: Peter Čurma | dailyAutomation