#02 Nástroje na vŕtanie

Vrták je rezný nástroj používaný pri operáciách vŕtania do plného materiálu, ale aj na zväčšovanie predhotovených otvorov, ak sa nevyžaduje vysoká presnosť a akosť povrchu. Dosahovaný stupeň presnosti je možný v intervale IT 5 až IT 7.

Vrták sa skladá:

 • zo stopky – t.j. upínacia časť, ktorá sa upína do vŕtacej hlavice a prenáša krútiaci moment z vŕtačky na hlavu vrtáka. Môže byť kuželová alebo valcová.
 • z hlavy – t.j. rezná časť, ktorá odoberá triesku a zároveň ju aj odvádza. Geometria vrtáka je presne určená uhlami.
Časti vrtáka
Časti vrtáka

Základné druhy vrtákov:

 • skrutkovité,
 • kopijovité,
 • tvarové
 • na hlboké otvory,
 • na presné otvory
 • na rezanie závitov
 • špeciálne.

 

 • Skrutkovité vrtáky sa používajú najčastejšie na vŕtanie aj na vyvrtávanie. Skladajú sa z reznej a upínacej časti. Rezná časť je ukončená dvoma reznými hranami symetrickými podľa osi. Rezné hrany sú v osi nástroja spojené priečnou reznou hranou. Smerom od rezných hrán sú v telese nástroja zhotovené dve drážky v tvare skrutkovice, ktoré slúžia na privádzanie reznej kvapaliny a odvod triesok. Na okrajoch drážok sú úzke plôšky nazývané fazetky, ktoré vrták vedú v otvore. Slúžia na zmenšenie trenia nástroja o obrobenú plochu otvoru. Jeho činná časť je valcovitá s dvoma oproti sebe ležiacimi skrutkovitými žliabkami, ktoré slúžia na odvádzanie triesky. Vrták však v žiadnom prípade nereže bočnými hranami žliabku, jeho pracovnou časťou sú iba vyššie uvedené hrany na hrote. Skrutkovité vrtáky môžeme rozdeliť na pravé a ľavé, na vrtáky s valcovou a kužeľovou stopkou, a podľa tvaru skrutkovice na vrtáky s normálnou, strmou alebo plochou skrutkovicou.
Skrutkovité vrtáky
Základné normalizované druhy skrutkových vrtákov
Základné normalizované druhy skrutkových vrtákov
 • Kopijovité vrtáky sú jednoduché a patria k najstarším vŕtacím nástrojom. Používajú sa len pre hrubé práce. Sú veľmi tuhé a umožňujú vŕtať diery priemeru 28 až 128 mm do pomeru L:D = 3:1 bez navrtávania. Parametre drsnosti povrchu diery sú horšie ako pri skrutkovitom vrtáku. Je to dvojklinový plochý rezný nástroj. Moderné kopijovité vrtáky majú na reznej hrane drážky a na čelnej ploche tvarovače triesok, čím je zabezpečené delenie a tvarovanie triesok.
 • Tvarové vrtáky tvoria skupinu, do ktorej patria stupňové a kombinované nástroje, ktorými možno vŕtať otvory s odstupňovanými priemermi alebo pri vŕtaní do plného materiálu vytvoriť súčasne tým istým nástrojom zrezanie, zahĺbenie, čo šetrí čas na výmenu nástrojov.

Výrobu a funkčnosť stupňovitého vrtáka si môžete pozrieť na videu: https://www.youtube.com/watch?v=EdUIx8caTSk&t=2s

 • Vrtáky na hlboké otvory sú nástroje, ktorých konštrukcia musí zabezpečovať presné vedenie nástroja v otvore a spoľahlivé odvádzanie triesky z miesta rezu. Na vŕtanie hlbokých dier poznáme špeciálne nástroje, ktoré zaručujú plynulý vŕtací proces bez spätného vychádzania a vyprázdňovania triesky. Konštrukčne sú riešené s vnútorným alebo vonkajším odvodom triesok. Príslušné vŕtacie stroje sú vybavené prívodom tlakovej reznej kvapaliny až k ostriu nástroja. Podľa počtu rezných klinov sú jednoklinové a viacklinové.
 • Na úpravu a dokončovanie otvorov sa používajú výhrubníky, výstružníky, vyvrtávacie tyče a hlavy. Pomocou týchto dokončovacích metód je možné dosiahnuť presnosť IT 7 až IT 8 a povrchovú drsnosť v rozsahu Ra 0,8 až Ra 1,6.
Vyvrtávacia hlava s nožmi
Vyvrtávacia hlava s nožmi
 • Závitorezné vrtáky slúžia na rezanie závitov s podstatne vyššou presnosťou ako ručnými závitníkmi. Tento proces sa zvyčajne vykonáva na číslicovo riadených vrtačkách.
Závitorezné vrtáky so šesťhrannou stopkou
Závitorezné vrtáky so šesťhrannou stopkou

V technickej praxi sa však bežne používajú materiály disponujúce rôznymi mechanickými vlastnosťami. Vhodná voľba materiálu vrtáka je dôležitým predpokladom pre dosiahnutie požadovaného výsledku. Viac o vhodnej voľbe vrtákov pre jednotlivé technologické účely sa dozviete na videách:

https://www.youtube.com/watch?v=GExp8SBhsNg&t=4s

Zdroje:

Autor: Peter Čurma | DailyAutomation