#02 Nástroje na frézovanie

Nástroje na frézovanie nazývame frézy. Ide o viacklinové nástroje s presne definovanou geometriou reznej hrany. Z hľadiska chvenia je výhodné, ak je v zábere s obrobkom väčšie množstvo zubov naraz. Rezné kliny bývajú usporiadané na valcovej, kužeľovej alebo inej tvarovej ploche frézy. Vzhľadom na veľký rozsah technológií sa používa veľké množstvo fréz, z ktorých býva väčšina normalizovaná. Frézy rozdeľujeme podľa viacerých kritérií.

 1. Podľa plôch na ktorých ležia zuby frézy:
 • Frézy valcové – zuby na valcovej ploche
 • Frézy valcové čelné – zuby na valcovej a čelnej ploche
 • Kotúčové – zuby na valcovej a oboch čelných plochách
 • Kužeľové – zuby na jednej alebo dvoch kužeľových plochách
 • Tvarové – zuby na tvarových plochách
 • Čelné – zuby uložené na čelnej ploche

Na týchto videách sú názorné ukážky funkcie jednotlivých fréz rozdelených podľa ozubených plôch:   Fréza valcová:

Fréza valcová čelná: https://www.youtube.com/watch?v=uqZRxiYnJTI&t=5s Fréza kotúčová: https://www.youtube.com/watch?v=2aiEdFtMSNU&t=3s Fréza kužeľová: https://www.youtube.com/watch?v=KSn681CXd5Q&t=1s Fréza tvarová:

Fréza čelná: https://www.youtube.com/watch?v=JMGcOgJz59M&t=3s 2. Podľa spôsobu upínania:

 • Frézy stopkové
 • Frézy nástrčné

Rozdiel v upínaní si môžete pozrieť na týchto videách: Frézy stopkové: https://www.youtube.com/watch?v=Myb_um2LKyE&t=12s Frézy nástrčné: https://www.youtube.com/watch?v=epOwXjij6To&t=10s 3. Podľa priebehu ostria:

 • s priamym ostrím - frézy rovnobežné s osou otáčania
 • so šikmým ostrím - frézy mimobežné s osou otáčania
 • so skrutkovitým ostrím - v skrutkovici
 • so striedavým skrutkovitým - na susedných zuboch striedavo s pravým a ľavým skrutkovitým ostrím

4. Podľa počtu zubov vzhľadom na priemer frézy:

 • Frézy jemnozubé
 • Frézy polohrubozubé
 • Frézy hrubozubé

5. Podľa smeru otáčania:

 • pravorezné - otáčajú sa v smere hodinových ručičiek pri pohľade od stopky - od vretenníka
 • ľavorezné - otáčajú sa proti smeru hodinových ručičiek
Frézy

Zdroje:

Autor: Peter Čurma | DailyAutomation