#01 Úvod do technológie vŕtania

Vŕtanie je technologická operácia, pri ktorej sa pomocou rezného nástroja, čiže vrtáka vytvárajú do opracovaného materiálu otvory kruhového prierezu. Inými slovami, je to druh obrábania, pri ktorom sa nástroj voči obrobku otáča a súčasne sa do neho v smere osi otáčania posúva tak, aby jeho rezné hrany odoberali z materiálu triesku. Zväčša hlavný i posuvný pohyb vykonáva nástroj.

Pri požiadavkách na vyššiu presnosť a akosť povrchu nasleduje po vŕtaní vyhrubovanie  a vystružovanie. Otvory menších priemerov do 10 mm sa dokončujú len vystružovaním, väčšie sa predbežne vyhrubujú a potom vystružujú. S vŕtaním súvisí aj zahlbovanie, pri ktorom sa v otvoroch zrážajú hrany a vytvárajú zapustenia pre valcové a kužeľové hlavy skrutiek.

Posuv je zložka výsledného rezného pohybu, ktorá je daná pohybom nástroja alebo obrobku. Hlavný rezný pohyb je relatívny pohyb vrtáka alebo obrobku a obvykle sa definuje reznou rýchlosťou. Hlavný rezný pohyb pri vŕtaní je rotačný. Na vŕtačkách ho vykonáva nástroj a na sústruhoch obrobok.

Vŕtanie pomocou sústruhu si môžete pozrieť na videu :

Výsledným pohybom

, ktorý vykonávajú všetky body rezných hrán okrem bodu ležiaceho v osi otáčania je skrutkovica. Jej stúpanie je ekvivalentné veľkosti posuvu za jednu otáčku. Rezná rýchlosť je rýchlosť hlavného rezného pohybu, teda obvodová rýchlosť bodu reznej hrany, ktorý je najviac vzdialený od osi otáčania.   rezná rýchlosť Rýchlosť posuvu je okamžitá relatívna rýchlosť uvažovaného bodu v smere posuvu. posuv na otáčku

Vŕtaním vytvárame otvory:

 • pre kolíkové spoje
 • pre rôzne druhy kovania
 • pre skrutky predvŕtaním otvorov
 • pre početné iné špecifické operácie

Pri výbere vhodného vrtáka na vŕtanie sú dôležité tieto faktory:

 • druh opracúvaného materiálu (rôzna tvrdosť opracovávaných materiálov)
 • smer vŕtania vzhľadom na priebeh vlákien (rovnobežne alebo naprieč, napríklad niektoré kompozity)
 • smer vŕtania vzhľadom na povrch dielcov (vŕtanie do plochy alebo hrany)
 • tvar vyvrtávaných otvorov

Viac o vhodnej voľbe obvodovej rýchlosti v závislosti na vlastnostiach materiálu sa dozviete pozretím videa:

Základné druhy vŕtania

 • Bežné vŕtanie, pri ktorom pomer priemeru diery D ku dĺžke otvoru l je menší ako 1:15 (vŕta sa bežnými vrtákmi, ktoré sa pri práci otáčajú aj posúvajú)
 • Vŕtanie kratších dier, ktoré boli predliate, predkované alebo vystrihnuté (vŕta sa taktiež bežnými vrtákmi)
 • Vŕtanie hlbokých dier, ktoré majú pomer priemeru diery D ku dĺžke otvoru l väčší ako 1:15 (používajú sa špeciálne vrtáky, ktoré sa pri práci otáčajú, pričom posuv koná obrobok)
 • Vŕtanie spôsobom medzikružia sa používa pri obrábaní otvorov s väčším priemerom (hlavný rotačný aj posuvný pohyb koná špeciálny nástroj upnutý vo vŕtacej hlave)
 • Dokončovanie pre dosiahnutie presných otvorov
 • Rezanie závitov

Technológiu vŕtania hlbokých dier si môžete priblížiť pozretím videa:

Zdroje:

 

Autor: Peter Čurma | DailyAutomation