piatok , december 6 2019

Senzory

Úvodné informácie a delenie snímačov

Snímače či senzory sú neoddeliteľnou súčasťou automatizácie. Ak sa pozrieme do akejkoľvek fabriky či na akýkoľvek stroj, nájdeme tam určite veľké množstvo rôznych snímačov. Daný článok má čitateľovi poskytnúť základné informácie o tom, čo je to vôbec snímač a uviesť základné rozdelenie či už podľa aplikovateľnosti, ale taktiež podľa fyzikálnych …

Čítaj viac

Indukčné snímače

VYUŽITIE: Využitie indukčných snímačov v praxi je veľmi široké. Ich uplatnenie je predovšetkým v oblasti rozpoznávania objektov s prítomnosťou kovu. (prítomnosť kovových výrobkov, kovových prepraviek a iné), merania vzdialenosti využitím indukčnými snímačmi (Indukčné snímače vzdialenosti rozpoznajú pozíciu, veľkosť a materiál kovových objektov. Výstupný signál, ktorý je proporčný k vzdialenosti, otvára veľký počet najrôznejších …

Čítaj viac

Optoelektronické snímače

Vo všeobecnosti pozostáva snímač, ktorý pracuje na optickom princípe, zo zdroja svetla, fotocitlivého prvku a prenosového média. Často sa požadujú aj prídavné zariadenia, napríklad šošovky, optické vlnovody, zrkadlá, filtre, polarizátory, polopriepustné membrány a prerušovacie kotúče. Optický snímač vzdialenosti je skonštruovaný tak, že zmena vzdialenosti medzi dvoma súčasťami snímača resp. medzi …

Čítaj viac

Kapacitné snímače

VYUŽITIE: V porovnaní s indukčnými snímačmi, ktoré umožňujú detekciu kovových objektov, nám kapacitné snímače umožňujú detekciu tak ako vodivých, tak nevodivých materiálov ako sú napríklad: plasty, tekutiny, materiál ako je piesok, granule a podobne. Snímanie uvedených veličín je možné buď priamo, alebo dokonca cez stenu nádoby či zásobníka. Jedným z …

Čítaj viac

Ultrazvukové snímače

PRINCÍP ULTRAZVUKOVÝCH SNÍMAČOV: Ultrazvukom nazývame mechanické kmitanie s frekvenciou vyššou ako 20 kHz. Správa sa podobne ako iné vlnenie. Mnohé zákony platné pre optické prvky sa dajú využiť v akustickej oblasti. Keď ultrazvuková vlna narazí na predmet, resp. na rozhranie, na ktorom sa menia vlastnosti prostredia, časť jej energie sa …

Čítaj viac

Magnetické snímače

V porovnaní s indukčnými snímačmi ponúkajú magnetické snímače pri rovnakej konštrukčnej veľkosti väčšiu spínaciu vzdialenosť. Steny z farebných kovov a hliníka však neovplyvňujú ich spínaciu charakteristiku, a teda na daný materiál nereagujú. Uvedené snímače sú vytvorené z materiálu, ktorý reaguje iba na magnetické polia (permanentný magnet). Detekcia pozícií piesta Ich hlavná oblasť použitia: zisťovanie pozícií piesta …

Čítaj viac

Odporové snímače

Odporové snímače neelektrických veličín patria do skupiny pasívnych snímačov. Podľa fyzikálnej závislosti danej konštrukciou snímača meraná neelektrická veličina spôsobuje zmenu elektrického odporu citlivej časti snímača. Medzi najčastejšie odporové snímače môžeme zaradiť: kontaktové snímače potenciometrické snímače tenzometre odporové teplomery odporové tlakomery

Čítaj viac

01 – Snímanie teploty – úvod

Informace, které jsou v daných kapitolách obsaženy, mohou velmi dobře posloužit projektantům nebo montážním firmám při výběru vhodného typu čidla a následně i snímače při návrhu a realizaci projektu. Stejně dobře však mohou tyto informace posloužit všem, kteří o měření teploty něco slyšeli a chtějí se dozvědět, jakými prostředky se tato fyzikální veličina měří. Teplota …

Čítaj viac

02 – Snímanie teploty – Montáž, obsluha a údržba snímačov

Pracovní předpisy Při montáži je nutno dodržovat zákony, vyhlášky a technické normy týkající se bezpečnosti práce. Při montáži je nutno dodržovat montážní předpisy a Návody na použití výrobků. Elektrické připojení musí provádět pracovníci s kvalifikací nejméně podle §5 Vyhlášky č.50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obecná pravidla  Při projektování i montáži je …

Čítaj viac

03 – Snímanie teploty – Odporové snímače teploty

Obsah nasledujúceho príspevku: Platinová odporová čidla Niklová odporová čidla Polovodičová odporová čidla Termočlánkové snímače teploty Platinová odporová čidla V současnosti je teplota jedním z nejdůležitějších parametrů, které rozhodují o kvalitě, bezpečnosti a spolehlivosti procesů. Rostoucí požadavky na kvalitu měření a snížení ceny vedly výrobce čidel k minimalizování rozměrů čidel. Konstrukce čidel: Na …

Čítaj viac
X