piatok , december 6 2019
Domov / Tvoje vedomosti / Priemyselná robotika / Základy priemyselnej robotiky

Základy priemyselnej robotiky

01 Základy Priemyselnej robotiky- Úvod

Súčasný stav automatizácie priemyslu potvrdzuje, že robotizácia sa stáva súčasťou automatizácie výrobných a nevýrobných procesov. Neustále rastie tlak na zvyšovanie kvality a produktivity. Robotické pracoviská sú charakteristické vysokou presnosťou, rýchlosťou a konštantnou kvalitou. Ich adaptivita umožňuje maximálne prispôsobenie novým technologickým a technickým požiadavkám. S vývojom robotiky súvisí rozvoj podporných počítačových …

Čítaj viac

02 Základy Priemyselnej robotiky- Základné pojmy a štuktúra

V danom príspevku si objasníme základné pojmy z oblasti priemyselnej robotiky a základnú štruktúru zapojenia robota. Štruktúra zapojenia priemyselných robotov Priemyselný robot pozostáva z nasledovných zložiek: Manipulátor Riadenie robota Ručný programovací prístroj Spojovacie vedenia Softvér Voliteľná výbava, príslušenstvo 1- Manipulátor                    3- Riadenie robota 2- Spojovacie vedenia        4- Ručný programovací prístroj (Teach …

Čítaj viac

03 Základy Priemyselnej robotiky- Pracovné charakteristiky

Priemyselné roboty sú okrem základných technických vlastností, medzi ktoré patrí maximálna nosnosť, počet stupňov voľnosti, tvar pracovného priestoru a ďalšie, špecifikované aj pracovnými charakteristikami. Norma STN ISO 9283 (1998) definuje štyri základné typy pracovných charakteristík: –        Charakteristiky polohy, –        Charakteristiky dráhy, –        Minimálny čas polohovania, –        Statická poddajnosť. Ďalšie členenie charakteristík dráhy a polohy uvádzajú …

Čítaj viac

04 Základy Priemyselnej robotiky- Základné delenie robotov

V danom príspevku si uvedieme základné delenie priemyselných robotov, pričom čitateľ si vytvorí obraz o dostupných robotoch na trhu a ich praktickom využití. Jednotlivé druhy robotov (v praxi najčastejšie využívaných ) sú opísané v samostatných článkoch. Manipulačné zariadenia – roboty môžu byť klasifikované podľa rôznych kritérií. Ako príklad uvedieme rozdelenie …

Čítaj viac

05 Základy Priemyselnej robotiky- 6 osé angulárne roboty

Predchádzajúci článok sa venoval základným pojmom v oblasti robotiky, Preto predpokladáme, že čitateľ je s jednotlivými pojmami a základnými princípmi oboznámený. V tomto článku si povieme niečo málo o 6 osích priemyselných robotov so sériovou kinematikou. Ide o robota so 6-stimi stupňami voľnosti. Takýto robot nám teda umožňuje viac flexibility (možných pohybov) než napríklad 3 …

Čítaj viac

06 Základy Priemyselnej robotiky- SCARA roboty

SCARA roboty, ako už bolo v predošlom článku uvedené, patria do skupiny sériových robotov. Prvý prototyp tohto robota bol predstavený v roku 1981, pričom vývoj bol vedený profesorom Hiroshi Makino – University of Yamanashi. Čo sa skrýva pod názvom SCARA? Ide o akronym slovného spojenia: Selective Compliance Articulated Robot Arm. Čo …

Čítaj viac

07 Základy Priemyselnej robotiky- DELTA Roboty

Delta roboty patria do skupiny paralelných robotov.  Ich najčastejšie uplatnenie je nasledovné: manipulácia s bremenom „pick and place“, paletizácia (balenie), depaletizácia. Čo je ich výhodou a nevýhodou? Na trhu existujú roboty, ktoré sú flexibilnejšie a ich využitie je univerzálnejšie. Hovoríme predovšetkým o 6- osích robotoch.  Prečo sú teda v mnohých …

Čítaj viac

08 Základy Priemyselnej robotiky- CO-BOTY (Kooperujúce roboty s človekom)

V súčasnosti existuje na trhu viacero výrobcov robotov, ktorí vyvíjajú robotov schopných kooperácie človek-robot. V praxi to prináša mnoho výhod, kedy operátorov odbremeníme od úloh náročných alebo nebezpečných a ich práci pridáme vyššiu hodnotu. Práca ktorá si vyžaduje určitý stupeň inteligencie a predovšetkým zručnosti je vhodná pre človeka. Kombináciou uvedených …

Čítaj viac

10 Základy Priemyselnej robotiky- Kalibrácia priemyselných robotov

Tento príspevok je zameraný na problematiku spojenú s kalibráciou priemyselných robotov, jej význam pre presnosť polohovania TCP bodu v pracovnom priestore robota a metódy kalibrácie, ktoré sú aplikovateľné pre priemyselné roboty. Pojem kalibrácia je používaný aj v súvislosti s nastavením TCP bodu robota. Kalibráciou TCP sa v tomto prípade rozumie definovanie počiatku nástrojového súradnicového systému. Toto …

Čítaj viac
X