piatok , december 6 2019

Pneumatika

01 Úvod do pneumatiky

Pneumatika má zastúpenie v oblasti automatizácie, mechanizácie a robotizácie. Pneumatické systémy používajú ako pracovné médium stlačený vzduch. Ten je pneumatickými pohonmi vykonávajúcimi mechanickú prácu, menený na pohybovú energiu (priamočiary, rotačný alebo kývavý pohyb). V tomto úvodnom článku je opísané použitie pneumatiky, jej výhody/nevýhody a základné rozdelenie pneumatického obvodu. Pneumatika má …

Čítaj viac

02 Výroba a úprava stlačeného vzduchu

Pneumatické obvody je možné prirovnať napríklad k notebooku, ktorý na svoju prácu potrebuje stály prísun elektrickej energie. Tá sa získava z elektrickej siete a ďalej je akumulovaná v batérii. Elektrické obvody v notebooku následne túto energiu upravujú pre požiadavky jeho jednotlivých komponentov ako procesor, disk, monitor a podobne. Rovnako aj …

Čítaj viac

03 Riadiaca časť pneumatického obvodu

Vyrobený stlačený vzduch je potrebné privádzať k jednotlivým komponentom pneumatického obvodu, tvoriacich jeho výkonovú časť a to podľa požiadaviek vyplývajúcich z činnosti pneumatického systému. Medzi spomínané požiadavky patrí riadenie smeru toku stlačeného vzduchu, úprava jeho množstva, tlaku a pod. Tieto činnosti sú realizované riadiacou časťou pneumatického obvodu, ktorá tvorí prepojenie …

Čítaj viac

04 Pneumatické rozvádzače: rozdelenie a označovanie

Rozvádzače slúžia pre riadenie smeru toku stlačeného vzduchu, napr. k priamočiaremu pneumotoru (valcu), ktorého piest sa má v požadovanom okamihu vysunúť a tým vykonať určitú pracovnú činnosť. Alebo stlačený vzduch je rozvádzačom usmernený k ďalším komponentom. Základné rozdelenie rozvádzačov vychádza z ich označovania (Obr.1) a vyjadruje: Počet pracovných polôh Počet …

Čítaj viac

05 Výkonová časť pneumatického obvodu

Tento článok sa zaoberá poslednou z troch základných častí pneumatického obvodu a to výkonovou časťou. Pneumatické pracovné prvky premieňajú tlakovú energiu vzduchu na prácu. Výsledný pohyb je riadený a regulovaný prostredníctvom pneumatických prvkov spadajúcich do riadiacej časti pneumatického obvodu, opísané v predchádzajúcich článkoch. Podľa pohybu výstupného člena pracovného prvku, je možné ich rozdeliť …

Čítaj viac
X