piatok , december 6 2019
Domov / Tvoje vedomosti / PLC / Programovanie PLC

Programovanie PLC

01 Programovanie PLC – Programovacie jazyky PLC

Na začiatok sekcie o programovaní PLC by som rád uviedol jednu veľmi podstatnú myšlienku, ktorá platí nie len pri programovaní PLC, ale pri akomkoľvek type programovania. Či už ide o programovanie internetových stránok, počítačových aplikácii, mikropočítačov či PLC, stále platí rovnaké pravidlo: Programátor sa učí programovaním.                 Pozrime sa však …

Čítaj viac

02 Programovanie PLC – Dátové typy PLC

V nasledujúcom článku si uvedieme niečo o základných dátových typoch PLC s príkladmi ich využitia v praxi. Pri programovaní PLC automatov rôznych zariadení sa bežne stretávame zo situáciou kedy potrebujeme pracovať s informáciami rôzneho druhu. Ako príklad uvedieme informácie ako signál zo snímačov o prítomnosti dielov, počet súčiastok na dopravnom …

Čítaj viac

03 Programovanie PLC – Základné pojmy

Priečka: Ako môžeme na nasledovnom obrázku vidieť, program ktorý programátor v PLC tvorí sa skladá z množstva priečok v ktorých je „ukrytá“ jeho logika. Do takýchto priečok je výhodné písať svoj program predovšetkým pre prehľadnosť, pretože jednotlivé priečky si viete pomenovať – teda pomenovať čo konkrétna daná priečka vykonáva s …

Čítaj viac

04 Programovanie PLC – Základné logické funkcie a pravdivostná tabuľka

V nasledujúcom príspevku si uvedieme jeden zo spôsobov ako dokážeme opísať logickú funkciu. Jedným z najviac používaných spôsobov pre kombinačné logické funkcie patrí pravdivostná tabuľka v ktorej dokážeme každej kombinácii vstupov priradiť hodnotu výstupnej premennej. V nasledujúcom príspevku si uvedieme jeden zo spôsobov ako dokážeme opísať logickú funkciu. Jedným z …

Čítaj viac

05 Programovanie PLC – Často využívané bitové funkcie PLC

V nasledujúcom príspevku si popíšeme niekoľko základných pre programátora PLC priam nevyhnutných bitových operácii s ktorými sa vo svojej praxi bude stretávať každodenne. Normálne otvorený kontakt (Normaly Open Contact) Ako môžeme vidieť na nasledujúcom obrázku, pri otvorenom kontakte je priečka v bežnom stave nepriechodná tj. premenná typu Tlačidlo_1 má hodnotu …

Čítaj viac

06 Programovanie PLC – Využívame vnútornú pamäť -registerPLC

V danom príspevku sa čitateľ dozvie ako možno využívať v PLC vnútornú pamäť/register dát a načo vôbec takáto pamäť slúži programátorovi. Ak ste si prešli na našej stránke základmi PLC, nasledujúci obrázok č.1 vám je určite povedomý. Na danom obrázku sme si vysvetlili základnú štruktúru PLC. Určite teda vieme, že …

Čítaj viac

07 Programovanie PLC – Pracujeme s číslami

V danom príspevku sa čitateľ zoznámi s prácou s číslami. Ukážeme si ako v  PLC dokážeme napríklad sčítať, odčítať čísla, „kopírovať“ číslo z jednej premennej adresy do druhej a iné. Názorným spôsobom si taktiež znázorníme kde a akým spôsobom sú jednotlivé čísla uchovávané v pamäti PLC. Načo je dôležitá práca …

Čítaj viac

08 Programovanie PLC – Počítadla

Pri slove počítadlo si všetci určite vieme predstaviť o čom bude nasledovný článok a taktiež určite mnohých z vás už teraz napadne niekoľko praktických využití. Počítadlo vyrobených kusov za mesiac, rok atď. počítadlo kusov na dopravnom páse, počítadlo kusov v zásobníku, počítadlo cyklov určitých automatických operácií a mnoho ďalších. Základné …

Čítaj viac

09 Programovanie PLC – Časovače

V praxi sa stretávame s viacerými typmi časovačov. V nasledujúcom článku si však uvedieme základné časovače podľa IEC. Časovače sa využívajú v základe pri úlohách, kde potrebujeme napríklad od určitého momentu po uplynutí prednastaveného času vykonať určitú akciu. Napríklad po prejdení súčiastky na dopravnom páse vstupným senzorom sa spustí časovač …

Čítaj viac
X